Hogelandster raadslid zegt SP-lidmaatschap op: 'Dit is onwerkbaar'

Raadslid Joop Bergman van de gemeente Het Hogeland heeft zijn SP-lidmaatschap opgezegd. Hij kan niet meer met het lokale partijbestuur door één deur.

'Er was voor mij een onwerkbare situatie ontstaan. Ik heb het idee dat ik zelf niks in te brengen heb. Dat is geen democratie', zegt Bergman. 'Ik had af en toe het gevoel dat ik voor een tribunaal verantwoording moest afleggen. Er waren mensen in het lokale bestuur die denken zij de baas zijn en de dienst uitmaken. Dat werkte niet voor mij.'

Het vertrekkend SP-raadslid voelde zich te beperkt in zijn doen en laten. 'Ik voel mezelf geremd en mocht mij maar met een paar onderwerpen bezighouden zoals het minimabeleid en de aardbevingsproblematiek', legt Bergman hij. Volgens hem is dat ook de reden waarom hij de laatste raadsvergaderingen geen bijdrage heeft geleverd aan de discussies over het MFA en het werelderfgoedcentrum. 'Dat kan toch niet, dat ik dan zeg: sorry burgemeester daar mag ik niks van vinden.'

Wij betreuren dit heel erg
Marieke Bootsma - voorzitter SP Het Hogeland

Onverwachts

Het lokale partijbestuur herkent zich niet in alle kritiek. Volgens hen was er ontevredenheid over het functioneren van Bergman. 'De samenwerking liep stroef omdat we verschillende verwachtingen hadden en een verschil in opvatting. Er waren gesprekken in gang gezet om beter samen te werken', zegt Marieke Bootsma, voorzitter van SP Het Hogeland. 'Dat hij nu midden in de gesprekken heeft besloten te stoppen is teleurstellend.'

Ik ga een eigen partij beginnen
Joop Bergman - vertrekkend SP-raadslid

Dat het SP-raadslid niet vrij zou zijn in zijn doen en laten klopt niet volgens het bestuur. 'Dat zijn zijn woorden. Wij hebben steeds in overleg gewild. Samen met de leden is afgesproken dat de partij zich richt op drie thema's: Gaswinning, wonen en ook werk en inkomen. Dat is heel breed en daar valt ook het MFA in Bedum onder', legt Bootsma uit.

'We gaan bijvoorbeeld binnenkort met wat leden van Provinciale Staten-fractie naar Oudeschip om van inwoners te horen wat ze van de geplande uitbreiding van de Eemshaven vinden', zegt Bootsma.

Eigen partij

Bergman, die sinds acht maanden raadslid is in de Hogelandster politiek, heeft besloten om op persoonlijke titel verder te gaan. 'We gaan met een eigen lijst verder. De naam wordt waarschijnlijk: Ons Hogeland.'

Dat Bergman voor zichzelf begint, vindt het bestuur niet kunnen. 'Wij zijn niet gediend van zetelroof en betreuren dit heel erg. Hij heeft 27 stemmen gekregen tijdens de verkiezingen in 2018 en heeft dus niet een grote achterban. Die zetel is echt van de SP', zegt Bootsma. Het bestuur gaat hem in een brief verzoeken de zetel terug te geven aan de partij.

Onrust

Het is al langere tijd onrustig bij SP Het Hogeland. Joop Bergman kwam vorig jaar september in de raad nadat er toen ook al problemen waren in de partij.

Vorig jaar zomer besloot het toenmalige partijbestuur op te stappen omdat ze zich niet meer gesteund voelde door het landelijke bestuur van de SP. Dit werd toen bekend nadat SP'er Sandra Herkströter stopte als raadslid. Zij was het niet eens wat met de manier waarop politiek wordt bedreven in Het Hogeland: er was te weinig politiek debat. Ze gaf haar zetel terug aan de partij.

Het overgebleven raadslid Linda Visser besloot rond hetzelfde moment haar SP-lidmaatschap op te zeggen omdat ze zich niet meer kon vinden in de werkwijze van de SP. Ze besloot wel haar zetel te houden en richtte een nieuwe partij op: Lokaal Sociaal.

Doorgaan

Volgens het lokale partijbestuur is de SP nog steeds een gezonde partij en gaan ze niet bij de pakken neerzitten. 'Wij zitten vol energie en gaan volle moed door. We hadden dat het liefst gedaan met een raadslid.'

'We hebben genoeg nieuwe plannen. De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe leden bij gekomen. Met die nieuwe, actieve leden gaan we alle dorpen langs dit jaar, en willen we mensen organiseren. De positieve energie stroomt', aldus voorzitter Marieke Bootsma.

Lees ook:
- SP Het Hogeland kiest nieuw afdelingsbestuur
- Opgestapte SP-leden beginnen eigen partij: Lokaal Sociaal
- Bestuur SP Het Hogeland stapt op: overgebleven raadslid zelfstandig verder

Deel dit artikel:

Recent nieuws