8000 mensen zien hoe Bourtange Spanjaarden buiten de deur houdt

BOURTANGE - De Slag om Bourtange heeft het afgelopen weekend een recordaantal bezoekers getrokken.
Achtduizend mensen zagen hoe de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog de vesting aanvielen. Net als in 1640 leek de agressor te slagen, maar op het laatste moment werd de aanval afgeslagen.
In Bourtange worden vaker historische veldslagen nagespeeld. De deelnemers steken zich in historische kledij en zij gebruiken authentieke kanonnen en musketten.