'Contact tussen sociale dienst en cliënt in Ten Boer moet beter'

'Contact tussen sociale dienst en cliënt in Ten Boer moet beter'
GRONINGEN/TEN BOER - Het contact tussen de sociale dienst in Groningen en cliënten in Ten Boer moet beter. Dat zegt de gemeentelijke Rekenkamercommissie.
Sinds twee jaar werken de gemeenten Ten Boer en de stad Groningen intensief samen. Gemeentelijke diensten zijn daarvoor ondergebracht in de stad Groningen. Eén daarvan is de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Cliënten in Ten Boer klagen echter over het geringe contact met de dienst. Dat geldt vooral voor mensen die al langere tijd over een uitkering beschikken, zo blijkt uit onderzoek van de commissie.
Het contact zou aangehaald kunnen worden, zo zegt de Rekenkamercommissie, door structureel elk jaar een gesprek met de cliënt aan te gaan. Ook zou er een gedegen reïntegratieplan moeten komen, waarin heldere afspraken staan tussen cliënt en dienst.