Hanzehogeschool zoekt honderden docenten: 'Prima als ze ook ergens anders werken'

Niet eerder was de behoefte aan nieuwe docenten op de hogescholen zo groot. Om de corona-achterstanden bij studenten weg te werken en de werkdruk onder het docentenkorps te verminderen zijn honderden extra handen nodig.

De Hanzehogeschool heeft tussen de 150 en 200 nieuwe docenten nodig, bovenop de honderd vacatures die de instelling jaarlijks heeft te vervullen. NHL Stenden houdt het op honderd extra leraren die nodig zijn.

Die laatste hogeschool gaf vorige week de aftrap voor een grootschalige wervingscampagne - Kom Anders werken bij NHL Stenden - waarbij alle kanalen, van Facebook tot krant, worden ingezet. De campagne van de Hanzehogeschool start binnenkort.

Hogescholen in cijfers
Op de Hanzehogeschool in Groningen studeren zo’n 31.000 studenten. Er werken circa 3.400 mensen, waarvan twee derde als docent. NHL Stenden heeft naast een vestiging in Groningen, scholen in Assen, Meppel, Emmen, Zwolle, Terschelling en in Leeuwarden, waar de hoofdvestiging is. In Groningen zit de internationale lerarenopleiding van NHL Stenden, met rond de duizend studenten. In totaal biedt NHL Stenden 24.000 studenten onderdak. Er werken 2.400 mensen, waarvan 1.800 als docent.

Hard op zoek

Beide instellingen vissen in dezelfde vijver, wat dus nog een aardig gevecht kan worden om de geschikte kandidaten. Als die al te vinden zijn. Want zeker in de ict, techniek en de zorg concurreren de scholen ook met bedrijven en zorginstellingen, die óók hard op zoek zijn naar nieuwe medewerkers.

‘Onze docenten en studenten hebben het nu gewoon zwaar’, vat woordvoerder Nynke Van Dijk van de Hanzehogeschool de situatie samen. Omdat je het als havo-, vwo- of mbo-scholier wel heel bont moest maken om niet te slagen het afgelopen examenjaar, steeg de toestroom naar de hbo-scholen flink.

Bij de Hanzehogeschool steeg het aantal aanmeldingen tot boven de 8.000 en de verwachting is dat het aantal nieuwe studenten dit jaar nog hoger ligt. Ook bij NHL Stenden is sprake van groei in aantallen studenten.

Door corona is de druk op het onderwijs en de kwaliteit van de lessen tegelijkertijd stevig toegenomen. Vrijwel het gehele lesprogramma ging digitaal en de praktijklessen en groepsopdrachten konden niet meer doorgaan.

Miljoenen tegen werkdruk

Om de hogescholen en ook de universiteiten te compenseren voor de toeloop van studenten heeft het kabinet 645 miljoen euro uitgetrokken. Hiermee kunnen de scholen extra mensen aannemen en de werkdruk verlagen. Het geld komt bovenop de 8,5 miljard euro voor het Nationaal Programma Onderwijs, bedoeld om alle coronagevolgen in het onderwijs te lijf te gaan.

‘We hebben echt wel wat achterstanden weg te werken’, zegt voorzitter Dick Pouwels van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. De hogeschool werft daarvoor niet alleen docenten, maar ook coaches, studentbegeleiders en onderzoekers.

We hebben echt wel wat achterstanden weg te werken
Dick Pouwels - Hanzehogeschool

‘De Hanzehogeschool is een dermate brede en grote instelling dat we iedereen die een passie heeft voor onderwijs en het werken met jonge mensen uitnodigen om te reageren’, aldus Pouwels.

Een relevante opleiding is wel vereist, maar een docentkwalificatie is niet eens nodig. Pouwels: ‘Binnen ons eigen programma kunnen mensen in de eerste twee jaar dat ze bij ons werken hun didactische kwalificatie halen.’

Mensen uit de praktijk

Het gaat zeker niet om allemaal fulltime functies, benadrukt Pouwels. Sterker nog, de Hanzehogeschool vindt het prima dat docenten ook nog ergens anders werken: ‘Wij vinden het juist oké wanneer je op het hbo werkt én met beide benen in de praktijk blijft staan. Combinaties zijn wat ons betreft goed mogelijk.’

Bij de Hanze en ook bij Stenden realiseren ze zich dat ze bijvoorbeeld een ict’er niet het salaris kunnen bieden dat hij in het bedrijfsleven kan verdienen. Het maakt de werving er niet eenvoudiger op, erkent Alette Hospers, die zich bij NHL Stenden bezig houdt met personeelszaken.

Maar de scholen stellen er wel wat anders tegenover, zegt Hospers: ‘De arbeidsvoorwaarden op een hbo zijn prima. En de overstap naar een hbo maak je vooral omdat je iets wilt bijdragen aan de samenleving en omdat je zingeving zoekt. Bovendien kunnen we op het gebied van professionalisering en persoonlijke ontwikkeling ook echt heel veel bieden.’

Wat moet de ideale hbo-docent kunnen?
Jonathan Plasman studeert Game Design aan de Hanzehogeschool. Hij noemt ten eerste dat een docent kennis moet hebben van het vak. ‘Klinkt logisch, maar dat wordt nog wel eens vergeten. Sommige docenten lezen de lesstof op. Ik zie liever dat er actief met de student en de stof wordt omgegaan.’ Volgens Plasman komt dat ook doordat er te weinig docenten zijn en er dus minder persoonlijke aandacht is voor de student. ‘Een goede docent is iemand waarbij je het idee krijgt dat ze je willen helpen om het beste uit jezelf te halen.’

'Enthousiasme en positiviteit'
Leonie Smit studeert Logopedie aan de Hanzehogeschool. Ze vindt het belangrijk dat een docent empathisch is en feeling heeft met studenten. Wat volgens haar daarnaast telt is dat docenten de lesstof levendig behandelen en op hun eigen manier overbrengen. 'Bijvoorbeeld door onderwerpen uit hun eigen werkveld in te brengen. Dat hoeft niet per se professioneel: als het maar enthousiast, met passie en met positiviteit is.'

'Duidelijk verhaal vertellen'
Luuk studeert Communicatie en Multimedia Design aan de Hanzehogeschool. Hij vindt dat een docent in ieder geval een duidelijk verhaal moet kunnen vertellen. ‘Een docent die je aanmoedigt om zelf dingen te ondernemen en jouw eigen initiatieven stimuleert, maar die op hetzelfde moment ook bereid is je te helpen.’ Luuk raakt zelf meestal geïnspireerd van verhalen over projecten die docenten zelf hebben gedaan en hoe hun aanpak was. ‘Dat je ziet dat ze enthousiast over het vak zijn.’

'Humor en orde kunnen houden'
Rebecca Wieringa studeert Pedagogiek op NHL Stenden. Ze vindt het belangrijk dat een docent humor heeft en orde kan houden. ‘Maar belangrijker is dat de docent boven de lesstof staat, dat zorgt ervoor dat studenten de docent serieus nemen.’ Ook moet wat haar betreft de leerling centraal staan en is het belangrijk dat de docent in het belang van zijn of haar leerling denkt.

Lees ook:
- Zorgen over werkdruk en studievertraging op RUG, Hanze en Noorderpoort
- Hanzehogeschool wil met nieuwe academie meer leraren opleiden
- Meldpunt lerarentekort levert tientallen gemelde problemen op (2020)

Meer over dit onderwerp:
coronavirus zorg onderwijs studenten
Deel dit artikel:

Recent nieuws