Kamervragen PvdA over stroomkabel door Schiermonnikoog

De PvdA in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog. Die kabel is nodig om de stroom van een nieuw, groot windmolenpark boven het eiland naar Eemshaven te krijgen. Er zijn Kamervragen ingediend door Joris Thijssen en Gijs van Dijk.

Omroep Fryslân schrijft erover. De PvdA vraagt minister van Economische Zaken Bas van 't Wout wat de ecologische risico's zijn van een kabel door het eiland. De partij wil weten of de kabel niet oostelijk van Schiermonnikoog kan worden gelegd.

'Kan het niet slimmer?'

Als het al onder het eiland door moet, dan willen de PvdA'ers weten of er nog kan worden gekozen tussen diverse opties. Ook zijn ze benieuwd hoe het zich verhoudt met ecologische schade door gaswinning.

PvdA-Kamerlid Thijssen: 'Kunnen we dit nou niet slimmer doen? Ik wil van de minister weten of er alternatieven zijn. Kunnen we het niet langs de randen van de Waddenzee doen en het Werelderfgoed ontzien?'

PvdD: 'Zijn we voorgelogen?'

Ook dinsdag maakte de Statenfractie van de Partij voor de Dieren bekend het college aan te sporen 'een stevig gesprek' met het Rijk te voeren over het plan. Volgens de partij werd de meer oostelijke variant naar de Eemshaven eerder bij besprekingen met de Staten als onmogelijk bestempeld, onder meer door aanwezig oorlogstuig en andere obstakels.

'Nu blijkt dat het ministerie deze route niet onuitvoerbaar acht, maar vrij wil houden voor toekomstige stroomprojecten', aldus de PvdD. 'Zijn wij dan voorgelogen, nu blijkt dat de minister die variant in zijn eigen zak wil houden?', vraagt Statenlid Ankie Voerman zich hardop af.

Ook andere partijen tegen kabel

De gemeenteraad van Schiermonnikoog, eilandbewoners en natuurorganisaties hebben eerder al hun onvrede geuit over het plan.

Netbeheerder TenneT moet een kabel aanleggen om de stroom van een nieuw windmolenpark op zee, zo'n 80 kilometer uit de kust van Groningen, naar land te exporteren. De geplande route van de stroomkabel gaat vanaf het windmolenpark naar Schiermonnikoog. Daar wordt de kabel onder natuurgebied de Balg aangelegd. Vervolgens komt de route in de polder boven Kloosterburen aan land.

Lees ook:
- Natuurorganisaties scharen zich achter petitie tegen stroomkabel Schier
- Raad Schier over aanleg stroomkabel: ‘We zijn ons rot geschrokken!’
- Komen er boven Schier driehonderd meter hoge windmolens?

Deel dit artikel:

Recent nieuws