Pact provincies moet leiden tot één Noordelijk Landsdeel

Pact provincies moet leiden tot één Noordelijk Landsdeel
GRONINGEN - De provincies Groningen, Friesland en Drenthe moeten de samenwerking versterken. Dat moet er toe leiden dat er een Noordelijk Landsdeel met één bestuur overblijft.
Dit is de strekking van het rapport 'Koersvast' van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland. De samenwerking moet zich in eerste instantie richten op scholing, werkgelegenheid en de promotie van het Noorden. Volgens het rapport doen de provincies dat nog te veel op hun eigen manier.