Oplage Dagblad van het Noorden gedaald

GRONINGEN - De oplage van het Dagblad van het Noorden is in 2008 met ruim 5000 gedaald. Dat blijkt uit de jaarcijfers van HOI, het Instituut voor Media Auditing.
In 2007 had de krant nog ruim 152.000 abonnees. Een jaar later waren dat er nog ruim 147.000. Drie kranten in Nederland hadden een oplagestijging. Het Friesch Dagblad, NRC Next en Het Parool zagen het aantal abonnees licht groeien.