Veel kinderen sporten niet door geldproblemen ouders

Veel kinderen sporten niet door geldproblemen ouders
GRONINGEN - Eén op de zes kinderen van 5 tot 18 jaar doet niet aan sport of cultuur, omdat de ouders daar geen geld voor hebben. Dit blijkt uit het rapport 'Kunnen alle kinderen meedoen?' van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Landelijk groeien bijna 350.000 kinderen op in een arm gezin. De provincie Groningen telt de meeste bijstandsgezinnen in Nederland en daarom doen hier relatief meer kinderen niet aan sport. Dat is slecht voor hun ontwikkeling.
Het kabinet stelde vorig jaar 80 miljoen euro beschikbaar aan alle gemeenten. Dit geld was bedoeld om het aantal kinderen, dat niet sport om financiële redenen, te laten dalen. Tot nu toe lijkt dit beleid dus geen vruchten af te werpen.