Rechter verbiedt het afschieten van dieren bij Groningen Airport Eelde (update)

Groningen Airport Eelde
Groningen Airport Eelde © Jos Schuurman/FPS
Groningen Airport Eelde mag niet langer tientallen diersoorten afschieten in het belang van de vliegveiligheid.
Tot dat oordeel is de meervoudige kamer van de rechtbank gekomen in een zaak die dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life hadden aangespannen tegen de provincie Drenthe.

'Alles krijgt de kogel'

Begin vorig jaar gaf de provincie de luchthaven een vergunning voor het doden van 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren als zij een gevaar zouden vormen voor het vliegverkeer. Het gaat onder andere om katten, vossen en aalscholvers.
Animal Rights en Fauna4Life stapten daarop naar de rechter. Volgens de organisaties worden er 'belachelijk veel dieren' afgeschoten en was het besluit van de provincie slecht onderbouwd. 'Bijna alles wat leeft, krijgt op Groningen Airport Eelde de kogel. Zelfs op Schiphol worden niet zo veel diersoorten afgeschoten', zei Fauna4Life destijds. Volgens de dierenrechtenorganisaties werd voor dertig diersoorten geen onderbouwing gegeven en komen sommige soorten niet eens voor in het Noorden.
In juni 2020 gaf de voorzieningenrechter de dierenorganisaties gelijk: het besluit was inderdaad onvoldoende gemotiveerd. De provincie kreeg vier weken de tijd om het te herstellen. Op de nieuwe lijst werden twintig diersoorten verwijderd, maar voor vijftien diersoorten (waaronder de zomertortel en de zilverreiger) werd nog altijd geen onderbouwing gegeven.

Doorverwezen naar drie rechters

Daarop stapten Animal Rights en Fauna4Life opnieuw naar de voorzieningenrechter. Omdat die de zaak te gecompliceerd vond, werd de zaak doorgeschoven naar de meervoudige kamer, waar drie rechters zich over de kwestie bogen.
Ook zij vernietigen nu de - herziene - vergunning die de provincie Drenthe de luchthaven heeft gegeven. De meervoudige kamer stelt vast dat een ontheffing voor het vangen en doden van beschermde dieren onder voorwaarden is toegestaan. Dit moet dan wel gebeuren volgens een door de provincie goedgekeurd faunabeheerplan. Als er geen faunabeheerplan is of als een diersoort hierin niet wordt genoemd, dan ontbreekt volgens de rechters de onderbouwing.
Niemand wil dat er vliegtuigen neerstorten, wij ook niet
Jessica Smit, Animal Rights

Niet goed onderbouwd

De dierenorganisaties zeggen in een reactie 'heel blij' te zijn met de uitspraak. 'Vliegvelden liggen gevoelig. Niemand wil dat er vliegtuigen neerstorten, wij ook niet. Ons belangrijkste punt is dat, als de provincie een opdracht tot afschot geeft, dit dan wel goed moet worden onderbouwd. Dat is hier niet gebeurd en dat is kwalijk', zegt campagneleider Jessica Smit van Animal Rights.
Volgens de dierenrechtenorganisaties verlenen provincies te makkelijk ontheffingen voor de afschot van dieren en hebben zij de taak om wilde, inheemse dieren te beschermen.

Naar Raad van State?

De provincie Drenthe en Groningen Airport Eelde kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land. Daarvoor hebben ze zes weken de tijd.
Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat Groningen Airport Eelde zich nog aan het beraden is op het vonnis.

Nieuw besluit

Ook de provincie Drenthe denkt nog na over vervolgstappen, laat een woordvoerder weten. De provincie heeft in elk geval twaalf weken de tijd om een nieuw besluit over het faunabeheer op Groningen Airport Eelde te nemen, waarin de uitspraak van de rechter moet worden betrokken.
De provincie stelt woensdag in een aanvullende reactie dat de luchthaven 'terughoudend' omgaat met het afschieten van dieren. Sinds 2014 zijn in totaal 380 dieren gedood, waarvan 183 exemplaren tot de beschermde soorten worden gerekend. In totaal werden er in die periode 72.623 dieren geteld op en rond het vliegveld.
Vorig jaar werden 32 dieren doodgeschoten, waarvan 10 uit beschermde soorten. In 2019 moesten 85 dieren (waarvan 32 beschermd) worden afgemaakt. In 2018 werden 69 dieren gedood, waarvan 31 beschermd waren, zo blijkt uit cijfers van de provincie Drenthe.

Vliegverkeer kan doorgaan

Het vliegverkeer ondervindt geen hinder van het rechterlijke besluit; volgens de provincie blijft de ontheffing voor het afschieten van dieren vooralsnog ongewijzigd van kracht.
Het eerdere bericht is geactualiseerd met een reactie van de provincie Drenthe. Woensdag zijn bovendien cijfers over het faunabeheer toegevoegd.