Rijk snijdt hard in diensten in Groningen

GRONINGEN - De provincie Groningen wordt onevenredig hard getroffen door de plannen van dit kabinet om het aantal rijksambtenaren te verminderen.
De komende vier jaar schrapt het Rijk 557 banen in Groningen. In de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Holland werken meer mensen bij rijksoverheidsdiensten dan in Groningen. Toch verdwijnen daar verhoudingsgewijs minder ambtenarenbanen. Alleen in Zuid-Holland moeten er meer mensen uit, maar dat is de provincie, waar de meeste overheidsdiensten staan, vooral in Den Haag.