Hogeland positief over uitbreiding Eemshaven, wel met voorwaarden

Oudeschip, met op de achtergrond de Eemshaven
Oudeschip, met op de achtergrond de Eemshaven © Mario Miskovic/RTV Noord
De raad van Het Hogeland is positief over het plan om de Eemshaven verder uit te breiden richting de Oostpolder. De gemeente wil samen met de provincie het industrieterrein uitbreiden. Het college heeft gevaagd of de raad achter dit idee staat.
De raad stemde woensdagavond in met het voornemen om bedrijventerrein Eemshaven te willen uitbreiden. Wel hadden raadspartijen wensen en bedenkingen.

Randvoorwaarden

Zo vindt de raad dat inwoners van Oudeschip en de kernen Koningsoord, Nooitgedacht, Heuvelderij en Polen goed betrokken moeten worden bij het proces. Er moet met de inwoners een lange termijn toekomstvisie gemaakt worden.
Ook steunt de politiek in Het Hogeland het verzoek van de dorpen om ondersteuning te krijgen van een onafhankelijke, externe deskundige die hen in dit proces begeleidt. Daarnaast vindt de raad dat er één loket en één aanspreekpunt moet komen voor alle partijen.
Verder vindt de raad dat er bedrijven in de Eemshaven moeten komen die zorgen voor werkgelegenheid in de regio.

Compensatie inwoners en landbouwbedrijven

De Hogelandster politiek vindt ook dat er een ruimhartige en rechtvaardige compensatieregeling voor omwonenden moet komen. Daarnaast wil de raad dat er een royale en volledige garantie/-uitkoopregeling voor eigenaren van woningen en landbouwbedrijven en -gronden komt.
Een andere wens van de raad is dat er naast het opstellen van een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER) en Landbouw Effect Rapportage (LaER) ook een leefbaarheidseffectrapportage moet komen waarin gekeken wordt of het gebied nog wel leefbaar is na de geplande uitbreiding van de Eemshaven.

Vreemde grondverkoop constructies

Wel is het laatste nieuws ook in Het Hogeland niet onopgemerkt gebleven. Ook de raad van Het Hogeland wil opheldering over de reportage van Nieuwsuur, waarin naar voren komt dat boeren bij het verwerven van grondposities benadeeld zijn door het handelen van overheidsbestuurders.
Het nieuws draagt volgens de partijen niet bij aan een goed beeld over het handelen van bedrijven en de overheid. Ze vinden dat alle schijn van vriendjespolitiek van tafel moet. Wethouder Eltjo Dijkhuis liet weten dat er op korte termijn een gesprek komt met Groningen Seaports en dat de zaak wordt uitgezocht.