Noorderpoort, Fivelcollege en Ommelandercollege fuseren

GRONINGEN - Het Noorderpoortcollege, het Fivelcollege en het Ommelandercollege gaan fuseren tot een nieuwe onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs. Vrijdagochtend tekenden de drie op landgoed Ekenstein een intentieverklaring.
De dramatische gevolgen van de krimp van de bevolking in Noord-Groningen worden steeds duidelijker. De komende twintig jaar zal het aantal leerlingen halveren. Dat kan alleen worden opgevangen door een grotere scholengemeenschap, en dus kiezen de besturen voor een fusie.
Het nieuwe schoolbestuur gaat ervan uit dat de fusie zonder gedwongen ontslagen plaats kan vinden. Alle ouders van schoolgaande kinderen in Noord-Groningen zijn vrijdag per brief over de voorgenomen fusie geïnformeerd.