Werknemers Pedro-Boat in deeltijd-WW door crisis

ZUIDBROEK - Jachtbouwbedrijf Pedro-Boat in Zuidbroek heeft voor een deel van de medewerkers deeltijd-WW aangevraagd. Bij het bedrijf werken 45 mensen.
De regeling komt er op neer dat een deel van de werknemers tot september halve dagen gaat werken. Hierdoor daalt het inkomen van de ongeveer twaalf personeelsleden. De maatregel is nodig omdat Pedro-Boat, dat jaarlijks vijftig jachten bouwt, last heeft van de recessie. De verwachting is dat vanaf september de markt weer aantrekt.
Bij het bedrijf Alfa Laval in de stad Groningen, waar 120 mensen werken, verdwijnen dertig fte's. In samenwerking met de vakbond FNV komt hier een sociaal plan.