Rechts-extremisten protesteren tegen azc Winschoten

WINSCHOTEN - Een groep van zo'n dertig extreem-rechtse jongeren heeft dinsdagavond in Winschoten geprotesteerd tegen de komst van een permanent asielzoekerscentrum. Er was veel politie op de been, die de actievoerders nauwlettend in de gaten hield.
Winschoten wil het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) toestaan om in het Maintebos, op de plaats van de voormalige Noord-Nederlandse Machinefabriek, twee-onder-één-kapwoningen te bouwen. Daarin worden ongeveer 500 asielzoekers geplaatst. Als het aan de gemeente worden er zo'n twaalf mensen per woning.
Dinsdagavond werd een informatieavond gehouden en die werd bezocht door een paar honderd buurtbewoners. Velen van hen zijn ontevreden over de keuze van de locatie van het azc en vrezen de gevolgen, die het centrum zal hebben voor de omgeving.