Provincie betuigt spijt tegenover Groninger dorpen

GRONINGEN - Het provinciebestuur heeft spijt van de manier waarop er is omgegaan met de Vereniging Groninger Dorpen.
De vereniging ontstak vorige week in woede, toen bleek dat de provincie bijna niets heeft gedaan met de ideëen die door de vereniging zijn geopperd over de toekomstige inrichting van dorpen in Groningen. De vereniging had deze dorpsvisies juist opgesteld na overleg met de provincie.
Gedeputeerde Marc Calon erkent dat de provincie ten onrechte verwachtingen heeft gewekt bij de Vereniging Groninger Dorpen. Calon heeft volgens eigen zeggen inmiddels een verhelderend gesprek gehad met voorzitter Jan Wigboldus van de Vereniging Groninger Dorpen.