SV Bedum krijgt gewenst nieuw kunstgrasveld

Het huidige sportcomplex van SV Bedum
Het huidige sportcomplex van SV Bedum © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
De gemeente Het Hogeland heeft na overleg met voetbalvereniging SV Bedum besloten om een nieuw kunstgrasveld aan te leggen. Het college vraagt de raad om daar snel 700.000 euro voor beschikbaar te stellen.
Het nieuwe kunstgrasveld is een grote wens van de voetbalvereniging en is nodig vanwege capaciteitsproblemen. Het veld krijgt ledverlichting en een beregeningsinstallatie.
Ook komen er nieuwe kleedkamers en een kantine. Het college heeft eerder al toegezegd hierin te willen investeren. De gemeenteraad wordt verder binnenkort gevraagd om een voorbereidingskrediet van 90.000 euro beschikbaar te stellen. Hierdoor kan bekeken worden hoe de accommodatie gerealiseerd kan worden. Waarschijnlijk wordt het niet op de huidige, maar een andere locatie gebouwd.
Op basis van deze voorbereiding kan de gemeenteraad in het najaar een besluit nemen over het benodigde krediet voor de bouw van een nieuwe accommodatie. Wethouder Theo de Vries is blij met de 'constructieve gesprekken' die zijn gevoerd met de voetbalvereniging en dat deze stappen nu gezet kunnen worden.

SV Bedum overtuigt gemeente van noodzaak

'Voor de club is dit mooi nieuws. Het is al lange tijd bekend dat een nieuw kunstgrasveld een grote prioriteit voor ons is. We zijn uit ons jasje gegroeid. Bedum en de vereniging groeit nog steeds', zegt voorzitter Jan-Jurjen Timmer. De vereniging heeft momenteel ook al een kunstgrasveld, vier natuurgrasvelden en een trainingsveld.
'We zijn blij dat er voorrang gegeven wordt aan een nieuw kunstgrasveld en dat het college hiervoor budget gaat vrijmaken. Het is mooi dat er nu meer plek komt voor wedstrijden en trainingen', aldus Timmer.

Compromis

De huidige bouwplannen zijn een compromis richting de voetbalvereniging nadat het college de stekker uit het plan trok voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) op het sportcomplex. Hiervoor waren al vergevorderde plannen. Maar wethouder De Vries wilde hier niet mee verder omdat een MFA financieel niet haalbaar zou zijn. De gemeente zit in financieel zwaar.
Op dat moment ontstond er ook onenigheid en een verschil van inzicht met de initiatiefnemers van het MFA en vond de wethouder dat er geen noodzaak meer was om gemeenschappelijke ruimtes op het sportveld te bouwen. Die worden gerealiseerd in het centrum.
De voetbalvereniging en gemeente hopen dat dit jaar nog begonnen kan worden met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld.
'Het is voor mij persoonlijk een dubbel gevoel. Maar dat we nu snel een nieuw kunstgrasveld is een ontzettende goede ontwikkeling. Het is jammer dat het MFA niet doorgaat maar het is heel mooi voor de vereniging dat er nu al andere vervolg stappen gezet kunnen worden', zegt voorzitter Timmer.