Meer meldingen van seksueel geweld in Groningen

Een meisje in haar slaapkamer (foto ter illustratie)
Een meisje in haar slaapkamer (foto ter illustratie) © ANP
Het aantal mensen in Groningen en Drenthe dat seksueel geweld meldt, nam het afgelopen jaar opnieuw toe. Bijna dertig procent van de recente Groningse slachtoffers is minderjarig, staat in het jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen/Drenthe over 2020.
In Groningen en Drenthe nam het aantal meldingen van seksueel geweld met 33 procent toe vergeleken met het jaar daarvoor.

Meer dan 200 slachtoffers van seksueel geweld

In 2020 hebben 290 slachtoffers zich gemeld bij het CSG Groningen/Drenthe. 200 meldingen kwamen uit de provincie Groningen. Van hen waren 79 'zeer recent' aangerand of verkracht. Voor 121 slachtoffers gold dat zij langer geleden misbruikt waren.
Slechts 9,9 procent van de meldingen werd gedaan door mannen. Het jongste slachtoffer van seksueel geweld in de provincie Groningen was negen maanden oud. Het oudste slachtoffer was 67 jaar, blijkt uit de jaarcijfers. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers in de melding is 20 jaar en vier maanden.

Derde van slachtoffers onder de 18

In Groningen is 27,8 procent van de acute slachtoffers onder de 18 jaar. In Drenthe is dat 43,2 procent. Die percentages liggen volgens de organisatie hoger dan in verstedelijkte gebieden.
Het CSG Groningen/Drenthe is een samenwerkingsverband tussen het UMCG, Ziekenhuislocatie Scheper (Treant Zorggroep), Politie Noord-Nederland, Slachtofferhulp Nederland, GGD Drenthe en GGD Groningen.