Schadeloket vraagt politiek Den Haag om meer bevoegdheden

Een inwoner van Loppersum met aardbevingsschade aan zijn woning
Een inwoner van Loppersum met aardbevingsschade aan zijn woning © Catrinus van der Veen
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wil van de Tweede Kamer meer bevoegdheden om onder meer schrijnende situaties op te lossen. Nu is het schadeloket nog te vaak beperkt in zijn mogelijkheden, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann.
Momenteel is er een pot van 50 miljoen euro beschikbaar om schrijnende gevallen op te lossen, maar die moet wel gekoppeld zijn aan de aansprakelijkheid van de NAM. Het IMG mag dat geld in bijna driekwart van de gevallen echter niet gebruiken. ‘Het is wel schrijnend, maar niet de aansprakelijkheid van de NAM.’ Het schadeloket wil dat op dit onderdeel haar mandaat wordt aangepast.
Schadeloket wil meer mogen

Vier van de vijf wel, één niet

Kortmann wil daarnaast 100 miljoen euro om sociaal ongewenste situatie op te lossen. ‘In een straat staan vijf huizen: vier krijgen schadevergoeding en de vijfde niet’, geeft hij als voorbeeld. ‘Dat geeft heel veel onrust in een straat. Dan zou het heel goed zijn als wij kunnen zeggen: we lossen dit probleem anders op, ook al zegt de deskundige dat er geen causaal verband is tussen de schade en de gaswinning.’

Tekst en uitleg in de Kamer

Afgelopen maandag kwam het IMG met een groot aantal ingrijpende besluiten. De manier waarop schade wordt afgehandeld is daarmee veranderd. Daarover gaf Kortmann woensdag tekst en uitleg in de Tweede Kamer.
Eén van de wijzigingen gaat over het kleiner maken van het gebied waar automatisch uit wordt gegaan van bevingsschade. In Groningen gaat het om gebied van ten zuidoosten van de Pekela’s en in Drenthe een gebied ten zuiden van Norg en ten noordwesten van Assen. Hier is volgens onderzoek geen sprake van bevingen, maar alleen diepe bodemdaling. En dat zorgt volgens het onderzoek waar het IMG zich op baseert niet voor schade.

Moet het anders? Pas dan de wet aan

Kamerleden zijn kritisch op dat besluit omdat daarmee de omgekeerde bewijslast (er wordt uitgegaan van schade door gaswinning, tenzij anders bewezen) niet meer geldt. Maar het IMG kan niet anders, zegt Kortmann, omdat in een onderzoek is aangetoond dat diepe bodemdaling geen directe schade veroorzaakt.
En dus is de boodschap van Kortmann aan de Kamer: ‘Als u vindt dat het niet kan, dan moet u de wet aanpassen. Wij kunnen het niet zelf, want dan gaan we over de grens van onze bevoegdheid.’