Proef met ophogen van akkers met baggerslib uit zee van start gegaan

Waterschap Hunze en Aa's is bezig met het transport van vele kubieke meters slib uit de Eemshaven naar een akker van boer Pieter Noordam in Borgsweer.
Die akker heeft een oppervlakte van vier hectare. Er is een dijkje omheen gelegd en er stroomt nu onophoudelijk water met slib in het bassin dat daardoor ontstaan is. Het slib slaat neer en het water wordt via gecontroleerde drainage afgevoerd.

60 à 70 centimeter

'We denken dat we na een week of tien een laag van 60 à 70 centimeter slib overhouden', zegt planoloog Sander Dijk van Waterschap Hunze en Aa's . 'Het mes snijdt op deze manier aan meerdere kanten: de vaarweg is weer dieper, wij zijn het slib kwijt, boer Noordam heeft zijn land opgehoogd en bovendien is de verwachting dat die akker straks vruchtbaarder zal zijn.'
Het zoute baggerslib wordt gespoeld met zoet water
Het zoute baggerslib wordt gespoeld met zoet water © Tanja Douwstra/RTV Noord

Bodem zakt

Boer Noordam heeft belang bij een extra laag grond, omdat zijn akker steeds verder wegzakt. Dat komt doordat er onder een relatief dunne laag klei een dikkere laag veen ligt, en dat veen klinkt door oxidatie steeds verder in, waardoor de bodem zakt. Dat heeft tot gevolg dat het te nat is op de akker om goed aardappels en andere gewassen te kunnen telen.
Water met slib stroomt over de akker
Water met slib stroomt over de akker © Steven Radersma/RTV Noord

Niet te zout?

Het slib komt uit de Eemshaven en wordt per schip aangevoerd. Een grijper dumpt het slib in een grote bak waar het met zoet water wordt gespoeld. Vervolgens gaat het water met daarin het slib per leiding naar de akker van boer Noordam. Is hij niet bang dat het slib dat uit zee komt, ondanks dat het gespoeld wordt, te zout is?
'Nee', zegt hij beslist. 'Ik heb er vertrouwen in dat ze hun werk goed doen. En ik hou er straks een mooie laag grond aan over.'
Het slib in het water slaat neer op de bodem
Het slib in het water slaat neer op de bodem © Steven Radersma/RTV Noord

Schoon genoeg

Volgens Sander Dijk van het waterschap is uit metingen gebleken dat het slib schoon genoeg is om op deze manier te gebruiken. 'Als de proef slaagt willen we het aantal hectares waar we dit kunnen doen flink gaan ophogen, als de boeren dat willen', zegt hij. Dijk verwacht dat het slib op de akker van boer Noordam eind 2023 begin 2024 voldoende ingeklonken is om ingezet te worden als landbouwgrond.