Provincie betaalde bewust boven marktprijs voor grond Bakker Bierum

Het project Dubbele Dijk waarvoor grond van Bakker Bierum is gepacht
Het project Dubbele Dijk waarvoor grond van Bakker Bierum is gepacht © RTV Noord
De provincie Groningen maakte een bewuste keuze met het voldoen van de vraagprijs voor het pachten van de grond van Bakker Bierum.
In een zogeheten ‘feitenrelaas’ wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de grondtransactie voor het project Dubbele Dijk, waarvoor op zilte grond onder meer zeewier gekweekt wordt. In een reportage van Nieuwsuur bleek dat de provincie de grond van Bakker Bierum voor 25 jaar pacht voor een bedrag van 8,8 miljoen euro, terwijl de grond kopen goedkoper zou zijn geweest.

Grond kopen was geen optie

In het bewuste ‘feitenrelaas’ stelt de provincie dat grond kopen geen optie was, aangezien Bakker Bierum de grond niet wilde verkopen. ‘Bakker Bierum heeft toen aangegeven wel mee te willen werken voor de duur van het project, maar de grond niet te willen verkopen’, schrijft het provinciebestuur.
Onteigenen was daarbij geen optie: ’Een dwingende juridische grondslag voor koop of onteigening ontbrak echter, het was immers een nieuw concept en een alternatief voor de dijkversterking was voorhanden.’
Het project Dubbele Dijk is volgens de provincie in een relatief kort tijdsbestek opgetuigd en was nodig met het oog op de lange termijn waterveiligheid. Om het project mogelijk te maken was er grond nodig, waarbij de grond van Bakker Bierum als meest geschikt zou zijn bevonden. Het voldeed aan alle voorwaarden van de provincie en het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Prijs was geen belemmering

De prijs die Bakker Bierum vroeg was echter geen belemmering, stelt de provincie nu
‘We waren ons ervan bewust dat de gevraagde prijs hoger was dan de marktwaarde van traditionele landbouwgrond op dat moment’, meldt de brief. ‘Maar we hadden voldoende vertrouwen in de potentie die het project bood om de marktwaarde te laten stijgen. Alle voorzieningen die aangebracht worden ten behoeve van het project zullen in ieder geval bijdragen aan die waardestijging.’ De provincie hoopt dat toekomstige huurders of ondererfpachters voor inkomsten zullen zorgen.

'Geen verband met aankoop grond Google'

In de reportage van Nieuwsuur kwam onlangs naar voren dat Bakker Bierum door de provincie en Groningen Seaports meerdere keren bevoordeeld zou zijn bij het verwerven van grond voor onder meer de komst van Google in de Eemshaven. De provincie schrijft in haar brief aan Provinciale Staten dat de aankoop van grond voor de komst van Google en het pachten van grond voor het project Dubbele Dijk niet met elkaar in verband moeten worden gebracht.
‘Wij zijn van mening dat het onderwerp van de uitzending van Nieuwsuur volledig los staat van de pacht van de gronden van de Dubbele Dijk.’