Deze Kamerleden doen onderzoek naar de Groningse gaswinning

De leden van de parlementaire enquêtecommissie
De leden van de parlementaire enquêtecommissie © ANP/bewerkt door RTV Noord
De samenstelling van de commissie die de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen uitvoert, is definitief. Vijf Kamerleden die betrokken waren bij de voorbereiding, gaan het onderzoek niet zelf doen.
De parlementaire enquête wordt gedaan door Tom van der Lee (GL), Judith Tielen (VVD), Anne Kuik (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Peter Kwint (SP) en Rens Raemakers (D66).

Drie leden over

Van de oorspronkelijke acht leden van de voorbereidingscommissie zijn er nog drie over: Van der Lee, Kuik en Kwint. Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) Roy van Aalst (PVV) en Kirsten van den Hul (PvdA) keerden na de verkiezingen niet terug in de Kamer. Twee leden zijn vervangen. Op de plaats van Tjeerd de Groot (D66) zit nu Rens Raemakers. Dennis Wiersema (VVD) is vervangen door Judith Tielen.
'Toen we in februari van start gingen, was ons al duidelijk dat de samenstelling van de commissie kon wijzigen naar aanleiding van de verkiezingsuitslag', zegt voorzitter Tom van der Lee. 'We wilden echter geen tijd verliezen. De instelling van de commissie betekende dat het onderzoek van start kon: we hebben documenten gevorderd en onderzoekers aangenomen.'

Onderzoeksplan

De voorbereidende commissie heeft een onderzoeksvoorstel geschreven met daarin de hoofdvragen, onderzoeksvragen en een planning. De volledig opzet is hier te lezen. In het kort heeft de Kamer twee hoofdvragen:
1. Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen?
2. Welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?

Daarbij is het doel om feiten op tafel te krijgen en een ‘verklarend inzicht’ te krijgen over de gaswinning, schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. Het onderzoek begint bij het moment dat het eerste gas werd gevonden in Slochteren en is vervolgens opgesplitst in drie perioden:
1. ‘Na Slochteren’: voortvarende start van de gaswinning;
2. ‘Na de beving in Assen’: bodemdaling en aardbevingen;
3. ‘Na de beving in Huizinge’: afbouw van de gaswinning, schadeherstel en versterking.
Op dit moment is de zeskoppige commissie bezig met het vorderen van documenten en met onderzoek. Begin volgend jaar beginnen besloten voorgesprekken. Van juni tot oktober zijn de openbare verhoren en begin 2023 moet het onderzoeksrapport klaar zijn.
De tijdlijn van het onderzoek
De tijdlijn van het onderzoek © Tweede Kamer
Zwaarste onderzoeksmiddel

De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Een zogenoemde enquêtecommissie die bestaat uit Kamerleden voert het onderzoek uit. Iedereen die wordt opgeroepen, is volgens de wet verplicht om mee te werken aan een parlementaire enquête. De commissie kan getuigen oproepen en onder ede verhoren. Niet meewerken of meineed is strafbaar.

Tom van der Lee
Tom van der Lee © Dijkstra bv/ANP

Tom van der Lee

Tom van der Lee (GroenLinks) is 56 jaar en komt uit Silvolde. Hij was voorzitter van de voorbereidingscommissie en is ook voorzitter van de commissie die het onderzoek verder uitvoert. Van der Lee is geen onbekende in het gasdossier, want hij was eerder woordvoerder van GroenLinks als het gaat om de gaswinning. Die rol wordt nu vervuld door collega Laura Bromet. Van der Lee diende in maart 2019 tijdens een gasdebat de motie in die opriep tot de parlementaire enquête en kreeg toen unaniem steun.
Tom van der Lee is sinds maart 2017 Kamerlid voor GroenLinks. Hij was eerder hoofd voorlichting van de fractie en hij werkte voor Oxfam Novib.
Judith Tielen
Judith Tielen © Bart Maat/ANP

Judith Tielen

Judith van Tielen (VVD) is 49 jaar en komt uit Arnhem. Ze is de onder-voorzitter van de commissie en vervangt daarmee Stieneke van der Graaf (CU). Ze is sinds 2017 Kamerlid en is voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Tielen is woordvoerder inkomensbeleid, algemeen sociaaleconomisch beleid, arbeidsverhoudingen, werknemersverzekeringen, ontslagregelingen, UWV, kinderopvang en volwasseneneducatie.
Van 2014 tot 2017 was de lid van de gemeenteraad van Utrecht en had ze een strategie- en marketingadviesbureau.
Rens Raemakers
Rens Raemakers © Remko de Waal/ANP

Rens Raemakers

Rens Raemakers (D66) is 30 jaar en daarmee het jongste commissielid. Hij is sinds 2017 lid van de Tweede Kamer en komt uit Neer. Raemakers heeft jeugdzorg, justitiële jeugd en de wet ‘Vaccineren in de Kinderopvang’ in zijn portefeuille.
Anne Kuik
Anne Kuik © Dijkstra bv/ANP

Anne Kuik

Anne Kuik (CDA) is 34 jaar en een bekende uit de Groningse politiek. Kuik is geboren in Emmen, maar woont al jaren in Groningen. Ze is sinds maart 2017 Kamerlid en woordvoerder op de dossiers Justitie en Veiligheid, Ontwikkelingssamenwerking, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (preventiebeleid). Voordat ze naar de Tweede Kamer vertrok, was Kuik zeven jaar lang raadslid in Groningen voor het CDA.
Gijs van Dijk
Gijs van Dijk © Bart Maat/ANP

Gijs van Dijk

Gijs van Dijk (PvdA) is 40 jaar en komt uit Leiden en woont op Texel. Hij zit ruim vier jaar in de Kamer. Daarvoor was hij onder meer vakbondsman. Hij zat bij de Landelijke Studentenvakbond, de Algemene Onderwijsbond en was bestuurder bij FNV.
In 2003 stapte hij over naar GroenLinks, omdat de PvdA de Irak Oorlog steunde. In 2016 kwam hij terug op verzoek van Lodewijk Asscher.
Peter Kwint
Peter Kwint © Dijkstra bv/ANP

Peter Kwint

Peter Kwint (SP) is 36 jaar en geboren in Sliedrecht. Hij zit ruim vier jaar in de Tweede Kamer en heeft voor de SP buitenlandse zaken, landbouw, volksgezondheid, sociale zaken, onderwijs, cultuur en media in zijn portefeuille. Voordat Kwint lid werd van de Tweede Kamer, was hij drie jaar raadslid in Amsterdam.
Oh ja: een 'kwint' is ook een Gronings woord. Het betekent: een bijna bouwvallig huis.