NAM moet meer onderzoek doen naar fracking gasveld Pieterzijl-Oost

Het gasveld Pieterzijl Oost nabij Warfstermolen
Het gasveld Pieterzijl Oost nabij Warfstermolen © Jan Been/RTV Noord
De NAM moet van de Raad van State aanvullend onderzoek doen naar de veiligheids- en milieurisico's van gaswinning door middel van fracken in gasveld Pieterzijl-Oost.
De NAM krijgt voor het onderzoek iets minder dan een half jaar de tijd, zo blijkt uit een tussenuitspraak van de hoogste bestuursrechter over het winningsplan voor gasveld Pieterzijl-Oost.

Advies Staatstoezicht

De Raad van State wijst daarbij op een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dat uitte eerder al kritiek op de gebrekkige informatie die de NAM over het fracken heeft aangeleverd.
Fracking is het onder hoge druk met hydraulische stimulatie losscheuren van een diepe, harde bodemlaag, zodat gas makkelijker naar de oppervlakte stroomt.

Nieuw besluit nodig

Op basis van de uitkomsten van het aanvullende onderzoek moet de minister van Economische Zaken en Klimaat een nieuw besluit nemen over het winningsplan voor Pieterzijl-Oost. De Raad van State houdt dat besluit daarna opnieuw tegen het licht en doet dan over ruim een half jaar einduitspraak.
Een andere mogelijkheid is dat er een nieuwe rechtszitting komt om het frackingonderzoek te bespreken met de tegenstanders. Dat zijn onder anderen de provincie Groningen, de gemeente Westerkwartier en een groot aantal andere belanghebbenden, zoals boeren en omwonenden.

Overige bezwaren afgewezen

De Raad van State wees alle overige bezwaren af. De hoogste bestuursrechter vindt het winningsplan in orde wat betreft de bodemdaling. Zo blijkt uit TNO-cijfers dat de gaswinning uit Pieterzijl-Oost maximaal 2 centimeter bedraagt en 8 centimeter als gevolg van de gaswinning in de wijdere regio. Dat leidt tot een scheefstand bij gebouwen van minder dan 1 centimeter per kilometer.
De Raad van State is het eens met het SodM dat een dergelijke bodemdaling niet leidt tot wezenlijke schade aan gebouwen en infrastructuur. Ook vindt het bestuursrechtscollege dat er voldoende maatregelen zijn genomen om aardbevingen te monitoren en de eventuele schade daarvan te dekken.
Hoewel schade aan gebouwen en infrastructuur niet helemaal is uitgesloten, acht de Raad van State dit risico aanvaardbaar. En als er schade is, zal de NAM dat vergoeden, meent de Raad.