Juristen tikken minister op de vingers over wijziging versterkingswet

Bas van 't Wout tijdens een werkbezoek in Groningen
Bas van 't Wout tijdens een werkbezoek in Groningen © Mario Miskovic / RTV Noord
Het kabinet handelt ongrondwettelijk door gewijzigde onderdelen van een wet over de versterkingsoperatie in Groningen niet in werking te laten treden, ook al stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor die wijzigingen. Tot die conclusie komen door de Kamer geraadpleegde staatsrechtdeskundigen.
Twee weken geleden stuurde toenmalig demissionair minister Bas van 't Wout (VVD) van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer. Hij schreef daarin dat hij twee gewijzigde onderdelen uit de Tijdelijke Wet Groningen niet uit gaat voeren, ondanks het feit dat die voorstellen wel door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De minister stelde dat de Kamer er foutief over heeft gestemd.
Van 't Wout zit momenteel overigens met een burn-out thuis. Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door demissionair minister Stef Blok (VVD).

Te grote gevolgen

De beide wijzigingsvoorstellen zijn ingediend door SP-Kamerlid Sandra Beckerman. De een gaat over juridische bijstand en financieel advies voor bewoners in het bevingsgebied. Het andere voorstel gaat over de versterking. De beide voorstellen hebben volgens de minister van Economische Zaken te grote gevolgen. Hetzij financieel, hetzij voor de uitvoering van de versterking.
Het kabinet voelde zich gesterkt in het besluit om de gewijzigde onderdelen niet in werking te laten treden, doordat de fracties van D66 en CDA per ongeluk voor een van beide voorstellen hebben gestemd waardoor er een meerderheid in de Kamer ontstond. 'Indien zij tegen hadden gestemd, waren de amendementen niet aangenomen', stelde Van 't Wout in zijn brief.

Ongrondwettelijk

Twee weken geleden maakte hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit van Leiden al gehakt van het voornemen van de minister van Economische Zaken. Nu doen juristen van het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer hetzelfde. Het Bureau Wetgeving is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het grondwettelijke proces in de Tweede Kamer.
'Het geuite voornemen van de regering om deze delen van het wetsvoorstel niet in werking te laten treden, zet de Tweede Kamer als medewetgever buiten spel', oordelen de deskundigen. In technisch-juridische zin is er weliswaar ruimte voor een gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet, maar dat gebeurde in het verleden vrijwel alleen maar om technische redenen.
'Uit de stukken die tijdens de behandeling in de Tweede Kamer voorlagen, lijkt voorts het voornemen naar voren te komen om één moment van inwerkingtreding te hebben. De minister heeft ten slotte verzuimd om tijdens de behandeling van het wetsvoorstel de gevolgen van het aannemen van deze amendementen volledig en transparant te delen met de Tweede Kamer.'