Omwonenden: Airport Eelde hou ons beter op de hoogte

Studenten van de Dutch Flight Academy in Eelde
Studenten van de Dutch Flight Academy in Eelde © Jos Schuurman/FPS
Omwonenden van vliegveld Eelde willen beter op de hoogte gehouden worden van grote veranderingen in het vliegverkeer.
Dat bleek woensdag tijdens een bijeenkomst op Groningen Airport Eelde met onder meer omwonenden en belangenverenigingen van omliggende dorpen.
Tijdens de bijeenkomst werden de meldingen over geluidsoverlast besproken. Die zijn in maart dit jaar flink gestegen. Toen kwamen 531 meldingen van geluidsoverlast binnen; in januari en februari waren dat nog enkele tientallen. Meer dan de helft van de klachten kwam van twee mensen.

Pokkeherrie

Vooral de lesvluchten van de KLM Flight Academy zijn onderwerp van gesprek. 'Er is de afgelopen tijd van 08.00 tot 22.00 uur gevlogen, elke keer weer die pokkeherrie', zo klaagt één van de omwonenden tijdens de bijeenkomst.
Volgens Mark Gerritsen van de KLM Flight Academy is de afgelopen tijd 's avonds veel gevlogen omdat studenten uren moesten inhalen omdat de lesvluchten vanwege corona een paar maanden stil hebben gelegen.

In het donker vliegen

'Piloten in opleiding moeten een bepaald aantal uren in het donker vliegen. Omdat het steeds later donker wordt, hebben we die uren versneld moeten inhalen, maar die inhaalslag is nu bijna voorbij', aldus Gerritsen. Omwonenden die niet bij naam genoemd willen worden, hadden dat graag geweten.
Ook wordt geklaagd dat er soms boven woongebieden gevlogen wordt. Volgens de luchtverkeersleiding kan dat soms niet anders vanwege de vliegveiligheid. Wel wordt toegezegd te bekijken of de vliegroutes rond de luchthaven kunnen worden veranderd. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woonwijken gebouwd, maar de vliegroutes zijn daar nooit op aangepast.
Bij veel klachten uit een dorp wordt ernaar gekeken en geluisterd, zo was de boodschap.