Burgercomité wil dat gemeente Groningen diftar snel herinvoert in Haren

Een volle kliko
Een volle kliko © Jos Schuurman/FPS
Het Burgercomité Haren wil dat het afvalinzamelingssysteem diftar snel terugkeert in Haren. De stichting dringt daar in een brief aan het college op aan.
Het pleidooi volgt op de uitkomsten van een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat het juridisch wél mogelijk is om in één gemeente meerdere afvaltariefsystemen te gebruiken.

Eén systeem voor hele gemeente

Bij diftar betalen burgers per kilo of per vuilniszak voor hun afval, afhankelijk van of ze een kliko hebben of gebruik maken van ondergrondse containers. Tot aan de gemeentelijke herindeling in 2019 betaalden inwoners van Haren al per kilo voor hun afval.
Na de fusie met Haren en Ten Boer wilde de gemeente Groningen naar één systeem voor de hele gemeente. Dat werd na een verhitte politieke discussie het systeem dat de oude gemeente Groningen al hanteerde: een vast tarief per inwoner per jaar. Volgens het gemeentebestuur was het juridisch niet mogelijk om in één gemeente meerdere tariefsystemen te gebruiken.
Maar woensdagmiddag werd het diftarsysteem nieuw leven ingeblazen, toen uit onderzoek bleek dat het juridisch wel degelijk haalbaar is om in het ene deel van de gemeente per kilo te betalen en in het andere deel per vuilniszak. Uit prognoses blijkt bovendien dat invoering van diftar de gemeente jaarlijks tonnen zou schelen en dat het ervoor zorgt dat inwoners hun afval beter gaan scheiden dan bij een vast tarief.

'Juridisch argument deugde niet'

Het Burgercomité stelt nu vast dat 'het juridische argument dat de gemeente heeft gebruikt om diftar in de voormalige gemeente Haren af te schaffen niet deugt'. Volgens voorzitter Gustaaf Biezeveld heeft het college de raad op dit punt niet juist geïnformeerd.
Het comité wil daarom dat het gemeentebestuur de raad 'onverwijld' gaat voorstellen om per 1 juli diftar weer in te voeren in de voormalige gemeente Haren. Volgens Biezeveld zijn de voorzieningen hiervoor nog aanwezig en kan bij de eventuele invoering van diftar in de rest van de gemeente gebruik worden gemaakt van de ervaringen die hiermee ruim 25 jaar lang in Haren zijn opgedaan.