Tweederde van NPG-geld gaat naar leefbaarheid en economie

Programmadirecteur Siem Jansen (NPG)
Programmadirecteur Siem Jansen (NPG) © ANP
Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft tot en met afgelopen jaar zo'n 205 miljoen euro uitgegeven aan projecten in de provincie. Bijna tweederde van dat geld ging naar leefbaarheidsprojecten en de regionale economie. Dat blijkt uit het NPG-jaarverslag over afgelopen jaar.
Het NPG heeft vier pijlers, waarvan 'economie' en 'leefbaarheid' er twee zijn. De andere twee zijn 'werken & leren' en 'natuur & klimaat'. Naar de economie ging tot eind 2020 meer dan 65 miljoen euro en naar leefbaarheid ging een bijna net zo groot bedrag. In natuur en klimaat is bijna 46 miljoen euro geïnvesteerd en in werken en leren bijna 28 miljoen euro.
Het Nationaal Programma Groningen is een samenwerking van het Rijk, de provincie en gemeenten in het aardbevingsgebied. Het programma duurt tot 2030 en had een startkapitaal van 1,15 miljard euro. Het NPG moet er voor zorgen dat Groningen een fijnere plek wordt om te wonen, leven en werken en zo enige compensatie bieden voor de aardbevingsproblematiek.

Verreweg meeste projecten

Dat de leefbaarheid in Stad en Ommeland hoog op de agenda staat, blijkt ook uit de grote hoeveelheid projecten die zijn toegekend. Van de in totaal 191 projecten van het NPG gaat iets meer dan de helft (96) over leefbaarheid. De rest van de projecten zijn verdeeld over de andere drie ambities. De projecten over leefbaarheid gaan doorgaans echter over kleinere bedragen dan bijvoorbeeld die over de economie.
De gemeenten Eemsdelta, Groningen, Midden-Groningen en Oldambt steken het grootste deel van hun geld in de leefbaarheidsprojecten. De gemeente Het Hogeland spendeert het meest aan leefbaarheid en economie. De provincie Groningen steekt met name geld in projecten die de economie positief moeten beïnvloeden en in natuur en klimaat.

Toukomst

Het afgelopen jaar was ook het jaar van Toukomst. Een project binnen het NPG waar 100 miljoen euro voor beschikbaar was en waar inwoners zelf over mochten meedenken en meebeslissen. Voor Toukomst zijn liefst 900 ideeën ingestuurd die door 200 Groningers verder zijn uitgewerkt. Door de coronapandemie kon er maar weinig fysiek. In totaal waren er 155 online bijeenkomsten voor nodig.
'Het besef dat dit van, voor en door Groningers gebeurde is de grootste winst van het afgelopen jaar', blikt directeur Siem Jansen daar trots op terug. 'Waar in Nederland of zelfs Europa is eerder op deze schaal getoond dat er zo massaal door de samenleving is meegedacht en meegewerkt van begin tot eind?'
Nulmeting
In 2020 is ook een nulmeting gedaan in opdracht van het Nationaal Programma Groningen. Daaruit bleek dat Groningen op verschillende terreinen achterloopt ten opzichte van vergelijkbare gebieden in Nederland. 'Deze meting geeft aan dat Groningen een fikse inhaalslag te maken heeft op de ambities van het nationaal programma: economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat', besluit Jansen. 'Ook dit jaar dus genoeg uitdagingen.'