Akzo Nobel kan CO2-uitstoot per product uitrekenen

Akzo Nobel kan CO2-uitstoot per product uitrekenen
DELFZIJL - Akzo Nobel in Delfzijl heeft een rekenmethode ontwikkeld, waarmee de CO2-belasting van alle producten, die het bedrijf maakt, kan worden gemeten.
Dankzij de rekenmethode kan bijvoorbeeld de CO2-uitstoot per eenheid chloor worden aangegeven. Volgens Akzo Nobel willen steeds meer klanten weten hoeveel CO2 is uitgestoten bij de totstandkoming van een product.
Er is internationale belangstelling voor de methode.