Warmtecamera speurt energieverspilling op

GRONINGEN - De gemeente Groningen laat een auto met een warmtecamera door de stad rijden om energieverspilling in gebouwen op te sporen. Groningen is de eerste gemeente in Nederland, die dat op deze manier doet.
De auto gaat deze week voor het eerst op pad naar twee industrieterreinen. Op de beelden, die de camera daar maakt, is

te zien of en hoeveel warmte de bedrijfspanden verliezen. Door deze lekken aan te pakken, kan veel energie worden bespaard, zo vermoedt het gemeentebestuur.
Aangezien het om een infraroodcamera gaat, kunnen alleen
's nachts opnames worden gemaakt. Het gaat om een proef. Als de camera bevalt, dan wil de gemeente samenwerken met woningcorporaties om energieverspilling in oude huizen
op te sporen.