Restauratie Grote Slapersluis bij Hongerige Wolf kan van start

Restauratie Grote Slapersluis bij Hongerige Wolf kan van start
HONGERIGE WOLF - De monumentale Grote Slapersluis bij het gehucht Hongerige Wolf in Noordoost-Groningen kan worden gerestaureerd.
Waterschap Hunze en Aa's heeft 360.000 euro subsidie ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met dit geld kan een begin worden gemaakt met de renovatie van het vervallen rijksmonument. De complete operatie kost acht ton. Het waterschap draait op voor de rest van het bedrag. De klus moet eind 2010 voltooid zijn.
De Grote Slapersluis met zijn ijzeren rolbrug heeft in het jaar 2000 de status van monument gekregen. Hij is de enige in zijn soort in ons gebied.