Woede over gezamenlijke ruimte voor senioren en jongeren

Woede over gezamenlijke ruimte voor senioren en jongeren
VEENDAM - Gemeentebelangen in Veendam is woest op welzijnsinstelling Compean, omdat een groep senioren in een jongerencentrum wordt ondergebracht.
Bij de Sorghvliethal in Veendam verrijst straks een multifunctioneel centrum, waarin zowel ouderen als jongeren een eigen onderkomen zouden krijgen. Tot verbazing van Gemeentebelangen blijkt uit de maquette echter dat Compaen niet twee aparte ruimten realiseert, maar één grote. En daar moeten jong én oud dus samen gebruik van maken.
Fractielid Bert Kraan is woest: 'Mensen van 17, 18 jaar stop je niet in een ruimte met 60-plussers, dat functioneert niet'.
Bovendien, zegt Kraan, is beloofd dat er een ruimte voor de senioren zou komen en die belofte moet gewoon gestand worden gedaan.
Maar directeur Brongers zegt niets van de toezeggingen over een apart ouderencentrum te weten en benadrukt dat hij een plan uitvoert zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld.
Gemeentebelangen heeft in een brief aan het college haar ongenoegen geuit over de gang van zaken.