Toch winst voor ziekenhuizen in afgelopen 'coronajaar'

Martini Ziekenhuis boekt bescheiden winst
Martini Ziekenhuis boekt bescheiden winst © Archief/RTV Noord
Het Martini Ziekenhuis heeft vorig jaar een bescheiden winst geboekt van 1,8 miljoen euro op een omzet van 383 miljoen. Een half jaar geleden had bestuurder Hans Feenstra er nog een hard hoofd in dat de gevolgen van de coronacrisis voldoende gecompenseerd zouden worden.
Ook de Treantgroep, met daarin onder meer het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal heeft, voor het eerst sinds zes jaar, winst geboekt
Het Martiniziekenhuis noemt het 'çoronajaar' financieel ingewikkeld. Financieel directeur Tamara Kroll: 'Er waren veel onzekerheden over de coronavergoeding. We hebben in het begin van de crisis bovendien capaciteit gereserveerd die niet benut werd.' Ze is dan ook trots dat het ziekenhuis zwarte cijfers schrijft, hoewel de compensatie ten slotte niet helemaal toereikend was: 'Een deel van ons resultaat is toe te schrijven aan de normale bedrijfsvoering. Vanuit de zorgverzekeraars is er voor 2020 een landelijke regeling voor de ziekenhuizen getroffen. Deze regeling is voor het Martini Ziekenhuis niet volledig dekkend, maar vanwege incidentele baten, onze deelnemingen en ingezette interventies is het ons gelukt een positief resultaat te behalen. Ook zijn we meer kostenbewust geworden en zetten we onze capaciteit effectiever in.’ Het ziekenhuis gaat geen beroep doen op de 'hardheidsclausule', een vangnet voor ziekenhuizen die door corona in de problemen komen.

Coronadruk daalt

De verwachting is dat de druk als gevolg van corona in de loop van dit jaar daalt. Dan kan de zorg die het afgelopen jaar is uitgesteld, in de volle breedte opgepakt worden, verwacht Kroll: 'Dit zal voor een aantal van onze patiënten geduld vragen. De wachtlijsten zijn de afgelopen maanden opgelopen. Wat ons zorgen baart is dat patiënten daardoor langer dan nodig kampen met pijn en dat klachten in ernst toenemen. Gelukkig ervaren we dat veel patiënten begripvol zijn over de situatie. De spoedzorg en semi-acute zorg hebben we gedurende de pandemie gelukkig steeds kunnen doorzetten.'

Toekomststrategie

Ondanks de aandacht die het coronavirus afgelopen jaar opeiste, keek het ziekenhuis ook naar de toekomst. Door de vergrijzing, maar ook door verschuivingen van zorg blijft het ziekenhuis te maken houden met een substantiële groei van het aantal patiënten. In de nieuwe plannen staat hoe het Martini Ziekenhuis als topklinisch opleidingsziekenhuis wil bijdragen aan de zorg in Noord-Nederland. Dat gebeurt door samen met de zorgpartners de gezamenlijke capaciteit optimaal te benutten en de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Ook investeert het ziekenhuis veel in de opleiding van (nieuwe) zorgprofessionals, en in het behoud van medewerkers. Daarnaast is het nodig dat er voldoende financiële middelen zijn om te kunnen blijven investeren.

Onzekerheden

Ook komende jaren blijft het financieel spannend voor het ziekenhuis, zegt Kroll: 'Er zijn weer nieuwe onzekerheden. Zo is de vergoeding die we krijgen voor de inhaalzorg waarschijnlijk niet kostendekken. Belangrijker is dat we weer nieuwe contracten moeten sluiten met de zorgverzekeraars. En dan komen er ook weer CA)-onderhandelingen aan. Op die manier is het ingewikkeld besturen.'

Refaja

Ook de Treant-groep boekte winst. Die bedroeg 9.8 miljoen euro. Die kwam grotendeels (8 miljoen) uit de zeventien woonzorgcentra van Treant, maar ook de drie ziekenhuizen, waaronder Refaja droegen 1,3 miljoen bij aan de winst. Zo werd er in Emmen meer acute zorg verleend aan patiënten dan vooraf was ingeschat, is een 'efficiencyslag' gemaakt met de transitie naar weekziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal en is met zorgverzekeraars een corona-compensatieregeling overeengekomen.