Meer belangstelling voor EVC-traject

GRONINGEN - Steeds meer mensen volgen een traject waarbij ze een diploma kunnen behalen op basis van werkervaring en kennis opgedaan bij hobbies of vrijwilligerswerk.
De verwachting is dat door de recessie nog meer mensen het zogeheten EVC- traject (Erkenning Verworven Competenties) gaan volgen.
Het ALFA College in de stad is één van de instelling die mensen op dit vlak begeleid. Daar zien ze het aantal EVC-ers jaarlijks stijgen.