Eerste gedupeerde Groningers kunnen smartengeld aanvragen

Bas Kortmann van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
Bas Kortmann van het Instituut Mijnbouwschade Groningen © RTV Noord
Een eerste groep van honderd huishoudens in het aardbevingsgebied kan vanaf dinsdag immateriële schade claimen als gevolg van de aardbevingen.
Deze honderd huishoudens zijn door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) benaderd, omdat het schadeloket de smartengeldregeling gefaseerd wil invoeren.
Mensen die door de gaswinning immateriële schade hebben geleden, kunnen per persoon tussen de 1500 en 5000 euro aan smartengeld krijgen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de vergoeding hoger worden.

Voor leed, niet voor overheidsfalen

Het smartengeld is bedoeld om immateriële schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door de gaswinning. Het gaat om onder meer gederfde levensvreugde, maar ook ander leed zoals angst of verdriet. Het IMG benadrukt dat met de smartengeldregeling het overheidsfalen in Groningen niet wordt vergoed. Het gaat puur om de aansprakelijkheid van de NAM.

1500, 3000 of 5000 euro

De hoogte van de vergoedingen is onder meer gebaseerd op jurisprudentie in Nederland en een speciale commissie die zich daar mee bezig heeft gehouden. De bedragen die gedupeerden kunnen krijgen, zijn gekoppeld aan drie categorieën.
Als er sprake is van een persoonsaantasting, is de vergoeding 1500 euro. Is er sprake van een ernstige persoonsaantasting, dan is de vergoeding 3000 euro. Bij een zeer ernstige persoonsaantasting bedraagt het smartengeld 5000 euro. Een vergoeding voor immateriële schade hoeft overigens niet per se eenmalig te zijn. Als zich in de toekomst iets voordoet waardoor zich nieuwe immateriële schade voordoet, kan ook die geclaimd worden.

Start uitgesteld

Het IMG zegt in de eerste groep een zo breed mogelijke afspiegeling van de gedupeerden uit te hebben gekozen. 'Variërend van zeer ernstig leed tot situaties waarin mensen mogelijk niet voor een vergoeding in aanmerking komen', aldus een het loket. In totaal komen er mogelijk tienduizenden Groningers in aanmerking voor het smartengeld.
De start van de smartengeldregeling zou aanvankelijk op 1 november vorig jaar zijn, maar die werd tot twee keer toe uitgesteld vanwege de complexiteit van de schadevergoeding. Nu is het dus wel zo ver. De aanvraag indienen kan via internet. Binnen acht weken moet er dan een besluit genomen worden. In het najaar wordt de regeling verder opengesteld.