Deel van de Groningers kan eigen woning niet verduurzamen

Niet iedereen heeft genoeg geld om het huis beter te isoleren
Niet iedereen heeft genoeg geld om het huis beter te isoleren © ANP
Eén op de vier woningeigenaren in onze provincie verwacht in de toekomst steeds meer moeite te krijgen met het betalen van de energierekening. Een iets kleiner deel van de Groningers heeft te weinig geld om de koopwoning te verduurzamen.
Deze conclusies komen naar voren in het rapport ‘Verduurzamen van de Groningse woningvoorraad’ van het Sociaal Planbureau Groningen. Voor het onderzoek maakte het Planbureau gebruik van het Groninger panel, een online panel bestaande uit zo’n 7000 Groningers uit allerlei categorieën.

Lagere kwaliteit

Volgens het rapport blijkt dat vijftien procent van de woningeigenaren te weinig geld heeft om de woning te verduurzamen. ‘Dit is een groep met een lager inkomen, die in overwegend oudere huizen woont’, zegt onderzoeker Heike Delfmann van het Sociaal Planbureau Groningen.
‘We zien heel duidelijk dat het aandeel woningeigenaren met weinig geld in Oost-Groningen groter is dan elders. De kwaliteit van de woningen is er ook lager, deze groep heeft geen financiële ruimte om te investeren in het reguliere onderhoud van de woning, laat staan in energiebesparende maatregelen.’
Groningers vinden het moeilijk in te schatten welke informatie ze kunnen vertrouwen
Onderzoeker Heike Delfmann
Dat zorgt voor 'energiearmoede' in onze provincie: de woningeigenaar kan niet investeren in de woning, de woning wordt daardoor niet energiezuiniger, en daardoor blijft de energierekening hoog.
Het gaat hier om een groeiende groep: 25 procent van de woningeigenaren verwacht in de toekomst moeite te hebben met het betalen van de energielasten. Lenen voor het investeren in verduurzaming is voor deze groep ook geen optie, aangezien ze door hun lage inkomens niet altijd kunnen of mogen lenen.

'Typisch Gronings probleem'

Ook zorgt een gebrek aan vertrouwen in de overheid voor verdere vertraging van het verduurzamen van de woningvoorraad. ‘Dat is een typisch Gronings probleem’, stelt Delfmann. ‘Het vertrouwen in de overheid is hier gewoon lager, door de problemen rond de gaswinning maar ook door de situatie rond het windpark langs de N33. Ze vinden het moeilijk in te schatten welke informatie ze kunnen vertrouwen. De informatie vanuit de overheid wordt niet door iedereen als onafhankelijk gezien. Dat heeft een vertragende werking.’
Verder maakt het mogelijk verduurzamen van de woning de Groningers onzeker, constateert Delfmann. ‘Dat is deels een technisch verhaal doordat de techniek soms moeilijk te begrijpen is. De techniek verandert, de informatie over potentiële opbrengsten en bijdragen, voordelen en nadelen, staat niet vast. Dat maakt een deel van de Groningers afwachtend. Is het nu voor hen wel het juiste moment om in te stappen? Wat zijn nou de meest duurzame keuzes? Die vragen komen naar boven. Ook zorgt de hoeveelheid mogelijkheden voor keuzestress, wat vertragend werkt.’
Zorg dat mensen die niet mee kunnen komen met de energietransitie, niet aan leningen met rentes vastzitten
Onderzoeker Heike Delfmann

Waarschuwing

Met deze resultaten waarschuwt het Sociaal Planbureau Groningen de provincie Groningen en de Vereniging Groninger Gemeenten, die het rapport woensdagmiddag hebben ontvangen. Delfman stelt dat wanneer niet iedereen mee kan komen in de energietransitie, het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie in rap tempo afbrokkelt.
Zij geeft de betrokken overheidsorganen een opdracht mee: ontwikkel een financieel instrument waarmee deze groep woningeigenaren wel kan investeren in het verduurzamen van de woning, zonder vast te zitten aan leningen met rentepercentages.
In het rapport wordt verder gesteld dat huurwoningen minder goed verduurzaamd zijn dan koopwoningen. De oorzaak ligt voor een deel bij de woningcorporaties en de private verhuurders. Actie ontbreekt en soms mogen huurders die wél willen verduurzamen geen aanpassingen aan de woning doen, stelt het Planbureau. Wat daar verder bij komt kijken is dat huurders niet altijd willen investeren in een woning die niet van henzelf is.