Instellingen

Raad Groningen: bebouw vloeivelden, geen extra natuuronderzoek

Enkele jaren geleden stonden er nog stadsnomaden op de voormalige vloeivelden
Enkele jaren geleden stonden er nog stadsnomaden op de voormalige vloeivelden © Martin Nuver/112 Groningen (archief)
Het is wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) gelukt om een raadsmeerderheid af te laten zien van extra natuuronderzoek voor de bouw van duizend woningen op het terrein van de voormalige suikerfabriek.
Vorige week stuurde een heel krappe politieke meerderheid aan op extra onderzoek. Van der Schaaf was duidelijk over de gevolgen van dat onderzoek: 'Het leidt tot vertraging van de plannen en tot verspilling van geld en energie.'
Coalitiepartij GroenLinks was een van de partijen die om extra onderzoek vroeg. Daar zien ze nu van af, omdat de wethouder in gesprek gaat met natuurorganisaties en de provincie het voorgenomen natuurplan van de gemeente ook zal toetsen.

Natuurorganisaties waren tegen

De commotie ontstond nadat natuurorganisaties hun afkeuring hadden uitgesproken over de bouwplannen. De duizend woningen moeten namelijk gebouwd worden op de voormalige vloeivelden. Die velden, waar het afvalwater van de suikerfabriek in terecht kwam, hebben zich na de sluiting van de fabriek echter ontpopt tot een waar natuurgebied. Er leven tientallen vogelsoorten, waaronder de beschermde geoorde fuut en de vleermuis.
De gemeente is verplicht om die dieren ergens anders onder te brengen. Dat wil de wethouder doen in een stuk land dat te boek staat als weidevogelgebied. Volgens natuurorganisaties kunnen de geoorde fuut en de vleermuis niet in dat weidevogelgebied worden ondergebracht. Dat zou namelijk ten koste gaan van de daar al aanwezige dieren.
Het doorzetten van dit plan zou tot aanzienlijke vertraging kunnen leiden als het zou komen tot juridische procedures
Natuurorganisaties

Zorgen zijn er nog altijd

De natuurorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, hebben voorafgaand aan het debat over de woningbouw andermaal hun onvrede geuit. Ze deden aan de gemeenteraad een oproep om een pas op de plaats te maken met de bouwplannen. In een brief sorteren ze voor op juridische stappen.
'Het doorzetten van dit plan zou tot aanzienlijke vertraging kunnen leiden als het zou komen tot juridische procedures', aldus de natuurorganisaties. Sinds woensdagavond is het doorgaan van de plannen dus een feit. De zeven organisaties die in de pen zijn geklommen konden woensdagavond nog geen reactie geven op het besluit van de gemeenteraad.

GroenLinks is nu tevreden

Coalitiepartij GroenLinks liet een week geleden nog weten dat ze evenals de natuurorganisaties zorgen hadden over de gevolgen voor de natuur. Die zorgen zijn inmiddels verdwenen. De partij heeft vertrouwen in de toets die de provincie nog zal uitvoeren. Die zal de zogenoemde natuurcompensatieplannen langs de lat gaan leggen. 'Wij vertrouwen op die toets en willen in gesprek blijven met de natuurorganisaties. Dat is voor ons voldoende', zegt Ceciel Nieuwenhout.
Coalitiepartner D66 liet eerder al weten geen behoefte te hebben aan aanvullend natuuronderzoek, maar toch is de partij wel kritisch over de huidige gang van zaken. 'De discussie over de natuurcompensatie is terecht. De gemeente en natuurorganisaties zouden met elkaar in gesprek moeten blijven. Bij nieuwe nieuwbouwprojecten moeten we natuurwaarden beter inpassen', zegt Tom Rustebiel.
Wij zijn niet tegen het bebouwen van de vloeivelden, maar het kan op een andere manier
Kirsten de Wrede - Partij voor de Dieren

'Gemakzucht'

De grootste kritiek op het plan komt van Kirsten de Wrede van Partij voor de Dieren (PvdD). 'Er wordt hier te gemakzuchtig omgegaan met de natuur. Als dit doorgaat wachten er slepende juridische procedures en dat zal gaan zorgen voor jarenlange vertraging.'
Wethouder Van der Schaaf vindt de kritiek van de PvdD te rigide. Volgens hem kunnen de dieren simpelweg niet op een andere plek worden ondergebracht. 'Volgens onze onderzoeken is er geen haalbaar alternatief voor de compensatie', aldus de stadsbestuurder. De Wrede bestrijdt die woorden van de wethouder.

Zonnepanelen

Alleen de Partij voor de Dieren en PVV stemden tegen. Op verzoek van de VVD wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid voor het huren van zonnepanelen. Woningeigenaren worden niet verplicht om zonnepanelen af te nemen, maar kunnen die eventueel wel huren.
VVD-raadslid Geeske de Vries verbaast zich over het feit dat de gemeente de daken van de nog te bouwen woningen niet per definitie laat volleggen met zonnepanelen. 'Waarom doen we dat niet bij een nieuwbouwwijk terwijl we bijvoorbeeld wel de al bestaande Lagelandpolder volplempen met panelen?'