Natuurorganisaties over gaswinning bij Schier: 'Gekkenwerk'

Een oesterbank bij de Borkumse Stenen
Een oesterbank bij de Borkumse Stenen © RTV Noord
Zes natuurorganisaties hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen de gaswinning die gepland staat boven Schiermonnikoog. Ze zijn hiertegen vanwege de omliggende natuur.
'Er dreigt een uniek en net hersteld schelpdierrif te verdwijnen door aardgaswinning', stellen de organisaties. 'Het bedrijf ONE-Dyas is van plan pal naast het rif en midden op unieke stenenriffen een boorplatform te bouwen.'
Wie haalt het in zijn hoofd om dit unieke stuk natuur te vernietigen?
Emilie Reuchlin - Wereld Natuur Fonds
Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), ARK Natuurontwikkeling, de Waddenvereniging, Greenpeace, Natuurmonumenten en Vrije Horizon Schiermonnikoog hebben de handen ineengeslagen en willen dit voorkomen. Ze hebben gezamenlijk hun bezwaren op papier gezet waarom er twintig kilometer boven Schier niet geboord moet gaan worden. 'Er moet een dikke streep door deze plannen.'
Tot en met donderdag konden er zogeheten zienswijzen ingediend worden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Een boorplatform zien de bezwaarmakers als een grote bedreiging voor de natuur. Gaswinning op deze plek zal volgens hen vrijwel zeker het einde betekenen van het onlangs door WWF-NL en ARK herstelde schelpdierrif aldus de organisaties.

Vernietiging natuur

'Het oesterrif herstelproject is een groot succes en de platte oesters overleven, groeien en planten zich voort. Ze vervullen een rif-functie en de biodiversiteit neemt toe', zegt Emilie Reuchlin namens WWF-NL. 'Herstel van riffen gaat niet samen met het aanboren van fossiele brandstoffen, het bouwen van gaspijpleidingen en platforms, het uitvoeren van seismische tests, drillen, dumpen van boorgruis, zware metalen en andere schadelijke mijnbouwpraktijken.'
Gaswinning op deze plek is gekkenwerk
Karel van den Wijgaard - ARK Natuurontwikkeling
De beoogde locatie van de gaswinning bevindt zich in het gebied Borkumse Stenen, in het Nederlandse deel van de Noordzee. Hier zijn diverse rifstructuren te vinden: stenen die begroeid zijn met koralen, anemonen en sponzen.
De schelpdierenbanken
De schelpdierenbanken © Goofy Aquavideo/Wereld Natuur Fonds
Karel van den Wijgaard van ARK Natuurontwikkeling vindt het niet kunnen dat investeringen in het gebied door de gasboring teniet wordt gedaan. 'Je kunt als overheid ook meteen geld door de afvoer spoelen. Met natuurorganisaties afspreken dat zij een natuurgebied kunnen herstellen en beschermen en vervolgens doodleuk toestemming geven voor gaswinning. Dat is vernietiging van kapitaal en natuur in optima forma. Daarom vinden we de winning van gas op deze plek gekkenwerk.'

Gevolgen voor de Waddenzee

De Waddenvereniging heeft eerder ook al haar bezwaren kenbaar gemaakt en is blij dat er nu zoveel natuurorganisaties gezamenlijk optrekken in hun protest tegen de gasboring.
Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging, waarschuwt voor ernstige gevolgen als de boring doorgaat: 'De Waddenzee heeft een slechte staat van instandhouding rapporteerde de Minister van LNV al in 2019 aan de Europese Commissie. Dat krijg je als overheden een vergunning afgeven zonder te kijken naar de steeds groter wordende stapeling van effecten op het kwetsbare Wad.'
De Waddenzee en de Noordzee zijn volgens Jacobi onlosmakelijk met elkaar verbonden als leefgebied voor beschermde soorten. Ook schaadt deze voorgenomen gaswinning volgens de milieuclub bedreigde en beschermde diersoorten, zoals de bruinvis, de kabeljauw en de parelduiker. Die dreiging bestaat uit geluidsoverlast boven- en onderwater, de effecten van lozingen en verontreinigingen met zware metalen en het verlies van leefgebied.

Noordzee akkoord

De organisaties stellen verder dat het plan van ONE-Dyas niet voldoet aan het Noordzee Akkoord. Hierin staan afspraken tussen Rijk, natuurbeschermingsorganisaties en de olie- en gassector over winningen in dit gebied. De boringen bij Schier zouden niet voldoen aan de afspraken over onder andere minimale impact van gas op natuur en afname van gaswinning in beschermde zeegebieden.
'We roepen de overheid op de aanvraag voor deze vergunning van tafel te vegen en werk te maken van bescherming van dit gebied. Wie haalt het in zijn hoofd om midden in de biodiversiteits- en klimaatcrisis kwetsbare riffen en bedreigde diersoorten te vernietigen?' aldus Reuchlin.

Juridische procedure

Mocht het Rijk toch beslissen om toestemming te geven voor de gaswinning dan schuwen de natuurorganisaties een gang naar de rechter niet. 'We zien dan een mogelijk langlopende juridische procedure als onvermijdelijk, nadat eerdere bezwaren aan het bedrijf en overheid genegeerd zijn.'
ONE-Dyas heeft eerder al aangegeven samen te willen werken met de natuurorganisatie om te kijken op welke manier er verantwoord naar gas geboord kan worden. Daarvoor heeft het gasconcern zelf ook al maatregelen genomen. Zo draait het platform op windenergie en wordt het lager gebouwd om zo te zorgen voor zo min mogelijk horizonvervuiling.
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat de komende tijd de zienswijzen en bezwaren behandelen en beslist dan of er naar gas geboord mag worden in de Noordzee.