Forse tekorten dreigen bij provincie

Forse tekorten dreigen bij provincie
GRONINGEN - De provincie Groningen dreigt diep in de rode cijfers te komen. Het Rijk doet opnieuw een forse greep in de provinciekas. In Groningen ontstaat daardoor een structureel tekort van zo 'n 15 á 20 miljoen euro.
Gedeputeerde William Moorlag spreekt van een inktzwart scenario. De bezuinigingen komen in beginsel bij het Rijk vandaan. Het kabinet wil alle provincies samen voor driehonderd miljoen euro per jaar korten. Daarnaast loopt de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting terug.
Als gevolg van de financiële malaise zullen projecten als de ontwikkeling van natuurgebieden of ecologische hoofdstructuur geschrapt of uitgesteld worden.