Watersporters onderzoeken eigen overlast

GRONINGEN - Het Watersportverbond gaat onderzoeken of de pleziervaart verantwoordelijk is voor de verstoring van zeehonden en vogels op het wad.
Het verbond hoopt daarmee aan te kunnen tonen dat de overlast van watersporters op het wad veel minder is dan altijd gezegd wordt.
Elke maand onderzoekt het Watersportverbond samen met natuurbeheerders en het ministerie van LNV plekken waar schepen droogliggen. Het gaat om onder meer plekken bij Schiermonnikoog en Ameland. Het onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van afspraken over het droogleggen van schepen op het wad.