Waterschap vecht zoutwinning Veendam aan bij Raad van State

De Nedmag-locatie in Veendam
De Nedmag-locatie in Veendam © Google Street View
Waterschap Hunze en Aa’s gaat bij de Raad van State in beroep tegen het instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat voor het winningsplan van zoutwinbedrijf Nedmag in Veendam.
Dat hing al in de lucht. Nu is de knoop doorgehakt. Volgens het waterschap houdt de minister in zijn toestemming onvoldoende rekening met toekomstige kosten als gevolg van bodemdaling door zoutwinning.

Waterschap wil vergoeding voor kosten bodemdaling

Hunze en Aa’s wil onder meer dat er een waarborgfonds komt voor de vergoeding van de kosten die het waterschap moet maken om de gevolgen van bodemdaling op te vangen, zoals het bouwen van stuwen en gemalen en het verhogen van kades.
Volgens het waterschap gaat het om forse kosten die over een lange tijd moeten worden gemaakt en die doorlopen ook als Nedmag geen zout meer uit de bodem haalt. Overleg tussen Hunze en Aa’s en het zoutwinbedrijf over het instellen van een dergelijk fonds zijn op niets uitgelopen.

Minister: 'Een fonds is niet af te dwingen'

In het instemmingsbesluit zegt de minister dat Nedmag aansprakelijk is voor de schade door zoutwinning, maar dat een waarborgfonds om juridische redenen niet af te dwingen is. Hunze en Aa’s vindt dat een waarborgfonds onderdeel moet uitmaken van het winningsplan en wil daarover een uitspraak van de Raad van State.

Mijlenver uit elkaar

Fien Heeringa, dagelijks bestuurslid van Hunze en Aa’s, is teleurgesteld. ‘Wat Nedmag biedt en wat wij vragen, ligt mijlenver uit elkaar. We vinden dat Nedmag kosten afwentelt op de samenleving, namelijk op de waterschapsbelasting-betalende inwoners en bedrijven in ons beheergebied. Kosten die het rechtstreekse gevolg zijn van hun commerciële activiteiten. Dit vinden we onacceptabel en hier strijden we tegen.’

'De koffie staat klaar'

Directeur Bert Jan Bruning van Nedmag: ‘We hadden goed overleg met het waterschap, maar ze hebben de stekker eruit getrokken. We zijn het er over eens dat wij verantwoordelijk zijn voor de schade door zoutwinning, maar een waarborgfonds met een oneindige looptijd is voor Nedmag niet te overzien. Over de voorwaarden konden we het niet eens worden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het geld in dat fonds als het waterschap niet meer bestaat of als Nedmag niet meer bestaat?’ Bruning hoopt dat het overleg met het waterschap kan worden hervat: ‘De deur staat open en de koffie staat klaar.’
Hunze en Aa's is niet de enige partij die procedeert tegen Nedmag vanwege de zoutwinning. Ook gemeente Midden-Groningen en stichting Stop Zoutwinning hebben zaken lopen.