College Veendam niet in beroep tegen winningsbesluit Nedmag

De vestiging van zoutwinner Nedmag in Veendam
De vestiging van zoutwinner Nedmag in Veendam © Freek Kemper
Het college van de gemeente Veendam gaat niet in beroep tegen het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken, dat Nedmag ruim baan wil geven tot 2045.
Daarmee wijkt Veendam af van buurgemeente Midden-Groningen, waterschap Hunze en Aa's en provincie Groningen, die wél beroep hebben aangetekend.
Het college van burgemeester en wethouders zegt 'geen inhoudelijke en juridische gronden' te zien voor een beroepsprocedure bij de Raad van State. Volgens de gemeente Veendam is het instemmingsbesluit van het ministerie in lijn met de technische beoordeling van de Mijnraad en Staatstoezicht op de Mijnen. Het gemeentebestuur 'is ervan overtuigd dat er met uiterste zorgvuldigheid een beoordeling van het winningsplan tot stand is gekomen.'

Schadefonds

Veendam zegt wel de zorgen van de inwoners te delen, maar onderschrijft het standpunt van het ministerie dat zij geen apart schadefonds kan afdwingen. Wél wil Veendam met Midden-Groningen, waterschap Hunze en Aa's en Nedmag om tafel om tot een overeenkomst met Nedmag te komen op dit punt.
Of de andere overheden dat ook willen, is nog de vraag. De gemeente Midden-Groningen, de provincie Groningen én waterschap Hunze en Aa's hebben wél beroep aangetekend bij de Raad van State. Zij vinden dat de minister in haar instemmingsbesluit aan teveel punten voorbij is gegaan, en willen daar een oordeel over.