Bedrijf beveiligingsapparatuur kocht Groningse politiemedewerker om

Het gaat onder andere om beveiligingsapparatuur in de binnenstad van Groningen
Het gaat onder andere om beveiligingsapparatuur in de binnenstad van Groningen © Flickr/Thomas Hawk
Een 58-jarige ondernemer uit Eindhoven heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan het omkopen van een politieambtenaar in Groningen, oplichting en valsheid in geschrifte.
Tegen hem is een werkstraf van honderd uur geëist. Zijn bedrijf in beveiligingsapparatuur in Eindhoven zou een boete van 40.000 euro moeten betalen.

Gratis drones en camera's in ruil voor opdrachten

De ondernemer wordt ervan verdacht dat hij via zijn bedrijf de medewerker van de politie Noord-Nederland dure goederen schonk zoals drones en camera's, in ruil voor opdrachten aan dat bedrijf. De politiemedewerker was binnen het Team Technisch Toezicht coördinator van beveiligingsprojecten zoals cameratoezicht in de binnenstad Groningen en beveiliging en kentekenregistratie in Assen en Leeuwarden. Tegen een 54-jarige medewerker van het bedrijf werd een werkstraf van 75 uur geëist.

'Spaarpot'

De zaak kwam in juni 2017 aan het licht toen een nieuwe leidinggevende argwaan kreeg. Ze plaatste vraagtekens bij luxegoederen waar geen facturen tegenover stonden. Een onderzoek volgde, die later werd overgenomen door het Rijksrecherche. Uit dit onderzoek bleek dat de factuurbedragen niet overeenkwamen met wat was geoffreerd. Op deze manier ontstond een spaarpot waaruit de giften voor de politieambtenaar werden betaald.

WhatsAppjes gewist

Tijdens het onderzoek wiste de gewezen politiemedewerker het grootste deel van de WhatsApp-gesprekken tussen hem en zijn afnemers. Hij voelde nattigheid, zei de officier van justitie. De oud-ambtenaar voelde zich onderbetaald en de dure goederen waren een compensatie voor al zijn onbetaalde overuren.
Hij verklaarde dat hij daardoor depressief raakte en niet meer helder kon nadenken. Zijn detacheringscontract werd beëindigd. De zaak tegen de oud-politiewerknemer is inmiddels afgedaan via een schikkingsvoorstel van het OM. Hiermee ontloopt hij een gang naar de rechter. De man is onlangs begonnen aan zijn taakstraf van 150 uur. De ondernemer wacht een ander lot.

Misbruik van de situatie

De ondernemer en zijn werknemer weigerden een schikking met het OM. Zij hebben te goeder trouw gehandeld, zeiden ze tegen de rechter. Ze hadden alle vertrouwen in hun contactpersoon bij de politie. Volgens de officier van justitie lag het initiatief niet bij dit bedrijf, maar hebben zij gebruik gemaakt van de gelegenheid. Ze kregen inside information ingefluisterd waar grif misbruik van werd gemaakt. Offertes werden aangepast, facturen vervalst en creditnota's niet ingediend.

'Politie zou toch betrouwbaar moeten zijn?'

De ondernemer zei tijdens het laatste woord dat hij altijd geloof in had dat binnen de politie de zaken goed waren geregeld. Sinds de verdenking zijn veel opdrachtgevers weggelopen en heeft hij afscheid moeten nemen van zijn personeel. Hij kreeg daarbij steun van zijn werknemer: 'Van een politieorganisatie mag je aannemen dat dat betrouwbaar is'.
Op 24 juni staat een eigenaar van een computerbedrijf in Hoofddorp voor de rechtbank in Groningen. Het OM verwijt ook hem en dat bedrijf het omkopen van een ambtenaar en vervalsen van documenten.
De uitspraak van de rechter is op 15 juli.