Gedeputeerde Staghouwer over brief: ‘Dit is niet de bedoeling’

Gedeputeerde Henk Staghouwer
Gedeputeerde Henk Staghouwer © ANP
Gedeputeerde Henk Staghouwer baalt stevig van het ministerie van Economische Zaken, dat de Groninger brief over de Tijdelijke Wet Groningen zelf richting de media stuurde.
‘Het is niet de werkwijze zoals wij dat met elkaar hebben afgesproken’, zegt Staghouwer. ‘We hebben de brief in voorbereiding op de vergadering met de gemeenten naar beide ministeries gestuurd en die is actief gedeeld met de pers. Dat is niet de bedoeling.’

'Financieel onuitvoerbaar'

De Tijdelijke Wet Groningen is omstreden, omdat het ministerie van Economische Zaken weigert twee aangenomen wijzigingsvoorstellen uit te voeren. Die voorstellen zijn van de hand van het Groningse Kamerlid Sandra Beckerman (SP). In deze voorstellen staat dat gedupeerden van de gaswinning op kosten van het Rijk juridische bijstand kunnen krijgen en Groningers zelf de regie hebben over het versterkingsproces van hun huis. Het ministerie noemt die wijzigingen ‘financieel onuitvoerbaar’.
Staghouwer heeft in de brief richting de minister aangegeven daarmee in te kunnen stemmen, omdat de wet al voorziet in het beschermen van gedupeerden. ‘Inwoners moeten zo snel mogelijk weten waar zij aan toe zijn en kunnen terugvallen op een solide wettelijke basis’, schrijft hij.
Gevraagd naar een toelichting zegt hij daarover het volgende: 'Wat wij met de brief willen uitzenden is dat we de wet nodig hebben om de versterking op een goede manier en in tempo te laten uitvoeren. De regio roept op dat wij een wet nodig hebben om onze ambities waar te maken. Daar is alles op gericht.’

Niet blij met de berichtgeving

Staghouwer is niet blij met de berichtgeving over de brief, die gisteravond naar buiten kwam. ‘Het is beter dat wat ik gisteren heb geuit niet publiek te zeggen.’
Kamerlid Sandra Beckerman zei in een eerder stadium juist dat de voorstellen nodig zijn om de drempel voor Groningers tot juridische bijstand weg te nemen. ‘Mark Rutte pleit de ene dag voor betere toegang tot het recht. Maar het kabinet maakt de dag erna bekend dat een aangenomen amendement om dat juist voor Groningers te regelen, niet wordt uitgevoerd’, zei Beckerman er enkele weken geleden over.