Aardappelboer over uitbreiding Eemshaven: ‘Dit is de Rolls Royce onder de landbouwgrond’

De Oostpolder
De Oostpolder © Martin Drent/RTV Noord
De provincie Groningen zou een landbouweffectrapportage moeten uitvoeren om duidelijk te krijgen welke waardevolle grond het opoffert voor de Eemshaven.
Dat zegt boer Rick Hilberink voorafgaand aan het debat over de uitbreiding van de Eemshaven tegen de leden van Provinciale Staten. Hilberink, die naar eigen zeggen de achtste generatie is die boert in de Oostpolder, vreest zijn bedrijf te moeten sluiten wanneer de uitbreiding van de Eemshaven doorgaat. Volgens hem moet een landbouweffectrapportage duidelijkheid verschaffen over de waarde van de landbouwgrond.

Wantrouwen

‘Het laten verdwijnen van 600 hectare landbouwgrond kan verstrekkende gevolgen hebben’, stelt Hilberink. ‘Er wordt nu een zwaarwegend instrument ingezet om door middel van voorkeursrecht grond toe te eigenen. Ons wantrouwen is groot. Op landbouwgebied is er namelijk bijna niet beter te krijgen. Dit is de Rolls Royce onder de grond in Nederland.’’
Volgens Hilberink zou de provincie naar andere mogelijkheden moeten kijken om de Eemshaven en de industrie te kunnen uitbreiden. ‘Het gaat om schone industrie, zonder watergerelateerde toepassingen. Dat is niet noodzakelijk om in de Oostpolder te vestigen. Waarom overweegt de provincie niet om vervuilende industriebedrijven als ESD uit te kopen en deze grond in te zetten voor uitbreiding van de Eemshaven?’

Provincie: niet mogelijk

Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) zegt in een reactie dat dit niet kan, omdat de signalen uit het bedrijfsleven zo zijn dat er grootschalige industrieparken nodig zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.
‘Uit rapport van het bureau Buck blijkt dat er specifiek vraag is naar grootschalige terreinen’, zegt ze. Volgens haar past het uitkopen van ESD en het herbestemmen van die grond niet in deze ontwikkeling.

Vraagtekens bij datacenter

De verschillende partijen in Provinciale Staten staan niet onwelwillend tegenover uitbreiding van de Eemshaven. Alleen de mogelijke komst van een datacenter zorgt voor vraagtekens.
Niet iedereen is enthousiast voor grootschalige datacenters, die een grote energievraag hebben en veel koelwater nodig hebben. Onder meer GroenLinks en de ChristenUnie twijfelen aan de duurzaamheid van deze centra.