Instellingen

Rechtbank: Seaports kan schade North Refinery niet op curator verhalen

Farmsum vanuit de lucht
Farmsum vanuit de lucht © ANP
Groningen Seaports mag de schade rondom de afwikkeling van het faillissement van afvalolieverwerker North Refinery en GOC Real Estate in Farmsum niet verhalen op curator Harm Jan Meijer.
Dat heeft de meervoudige handelskamer van de rechtbank Noord-Nederland bepaald. De uitspraak is vergelijkbaar met een eerdere uitspraak van de Raad van State (zie kader).
De partijen hebben jarenlang juridisch met elkaar in de clinch gelegen. Bij het failliet gaat van de bedrijven bleef Seaports naar eigen zeggen achter met onbetaalde rekeningen, van onder meer erfpacht en huurpenningen. Het havenbedrijf vindt dat de curator hiervoor verantwoordelijk is.

Niet gerechtvaardigd

De rechtbank oordeelt dat de curator niks verweten kan worden en dat er onvoldoende bewijs is om de bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk te stellen. Wat volgens de rechters meespeelt is dat de curator de erfpacht niet kon opzeggen, waardoor de betalingsverplichtingen zich bleven opstapelen.
De curator kon ook onmogelijk van de vervuilde grond afkomen, vindt de rechtbank. Seaports kan verder onvoldoende hard maken dat de curator niet is ingegaan op biedingen van geïnteresseerden.
Als het gaat om die persoonlijke aansprakelijkheid, gaat het nog steeds om mij
Harm Jan Meijer - curator
De rechtbank moest ook oordelen of de niet-betaalde erfpacht ook tot de boedelschuld behoort. Dat is in deze kwestie niet het geval. 'Deze vraag is, voor zover bekend, nog niet eerder in de rechtspraak aan de orde gekomen', schrijft de rechtbank in een persbericht.

Curator: 'Verwacht, maar toch opgelucht'

Harm-Jan Meijer is de curator in kwestie. Liever gezegd: wás. Hij werkte tot voor kort voor De Haan Advocaten, maar is voor zichzelf begonnen. 'En daarmee heb ik al mijn curatorschappen overgedragen aan mijn opvolger. Maar als het gaat om die persoonlijke aansprakelijkheid, gaat het nog steeds om mij.'
Meijer is niet verbaasd dat de rechtbank hem vrijpleit: 'Ik had deze uitspraak wel verwacht, maar ben toch opgelucht. Want mijn blazoen is brandschoon en dat wil ik graag zo houden.'
We zijn hiervoor verzekerd, maar leuk is het niet
Harm Jan Meijer - curator
Dat betrokken partijen het niet eens zijn met wat een curator doet, komt vaker voor, zegt Meijer: 'Als die gelijk krijgen, dan heb je er een vordering op de boedel bij. Maar een curator persoonlijk aansprakelijk stellen, gaat een stap verder. Daar zijn we overigens voor verzekerd hoor. Maar leuk is het niet.'
Overigens kan Groningen Seaports nog in hoger beroep. Directeur Cas König was donderdagmorgen niet bereikbaar voor commentaar.
Ook de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, heeft zich meerdere keren over de kwestie North Refinery gebogen. Voor het laatst was dat in februari 2020. Toen draaide het om het handhavingsbesluit van de provincie.
Lekkende opslagtank
Na het faillissement van North Refinery bleek het bedrijfsterrein in Farmsum zwaar vervuild. Uit één van de opslagtanks lekte vervuild water. Het provinciebestuur wilde de kosten van de sanering verhalen op de boedel van het failliete bedrijf. Maar omdat daar niets te halen viel, vond het provinciebestuur dat Meijer dan zijn eigen portemonnee moest trekken. De Raad van State oordeelde anders: de curator is niet de veroorzaker van de vervuiling en hoeft daarom niet zelf de kosten te betalen.
Correctie: in een eerdere versie van dit artikel werd de indruk gewekt dat ook de provincie formeel partij zou zijn bij deze rechtszaak. Dat is niet het geval.