Instellingen

Hoe verder met het vervuilde terrein van North Refinery? (update)

Delfzijl Industrieterrein - North Refinery
Delfzijl Industrieterrein - North Refinery © Jaap Elevelt/Groningen in Beeld
Er lijkt een oplossing in zicht voor het opruimen van de resterende vervuiling op het terrein van voormalige afvalolieverwerker North Refinery in Farmsum. De gesprekken daarover verlopen 'constructief', aldus curator Hans Silvius.
North Refinery ging in 2015 failliet, met achterlating van een zwaar vervuild terrein en een lege boedel. Harm Jan Meijer, de voorganger van Silvius werd aangesteld als curator en daarmee formeel ook verantwoordelijk voor het opruimen van de vervuiling.
Hij kreeg daarvoor geld van de provincie. Maar die vond gaandeweg dat hij daarbij steken liet vallen en probeerde de kosten van het opruimen van de resterende vervuiling op hem persoonlijk te verhalen. De Raad van State stak daar vorig jaar een stokje voor.

Nog tiental opslagtanks

Het is niet zo dat er niets is gebeurd. Van de dertig opslagtanks met vervuild water, die oorspronkelijk op het terrein stonden, zijn inmiddels de meeste leeggehaald en opgeruimd. Inclusief de opslagtank waaruit vervuild water weglekte. Er zijn er nog ongeveer tien over. Ook die zullen moeten weggehaald, want anders gaan ze vroeg of laat ook lekken.
Het opruimwerk zal moeten gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf. Silvius: 'Ik ben in afwachting van offertes voor het opruimen van de bovengrondse vervuiling op het terrein. Het gaat om de resterende opslagtanks en de vervuiling in de leidingen. Ik hoop daarover na de zomer afspraken te kunnen maken met de provincie.'

Provincie zal toch moeten betalen

Aangezien uit een lege boedel niets te halen valt, ligt het voor de hand dat de rekening toch op het bordje van de provincie belandt. Silvius laat zich niet uit over de hoogte van de kosten - 'dat zou speculeren zijn'- maar te denken valt aan een bedrag van één of meerdere miljoenen. De curator begrijpt dat dit voor het provinciebestuur wel even slikken is. 'Het is ook wel een beetje onbillijk dat de Rijksoverheid niet meebetaalt.'
Met die laatste opmerking refereert hij aan een soortgelijk dossier in Vlissingen, overigens wel op een grotere schaal. Daar ging in 2012 fosforfabriek Thermphos failliet. Ook hier was sprake van een ernstig vervuild terrein. De kosten van de sanering liepen op tot meer dan tachtig miljoen euro. Het Rijk, de provincie en het Zeeuwse havenschap betalen de rekening, ieder evenveel.

Wat zit er nog in de vervuilde bodem?

Terug naar Farmsum. Als alle bovengrondse vervuiling op het terrein van North Refinery is opgeruimd, kan het dossier nog niet worden gesloten. Want ook de bodem zelf is hoogstwaarschijnlijk vervuild. 'Niemand weet precies wat er in de grond zit, omdat daar nog nooit goed onderzoek naar is gedaan', zegt Silvius. Het zal in elk geval gaan om vervuilde olieresten.
De hoogte van de kosten van deze toekomstige bodemsanering zijn dus nog niet bekend, maar het ligt voor de hand dat die op zijn minst gedeeltelijk voor rekening komen van Groningen Seaports. Het havenschap is de eigenaar van het acht hectare tellende terrein.

Havenschap overweegt hoger beroep tegen curator

Groningen Seaports probeerde voormalig curator Meijer persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de misgelopen erfpacht. De meervoudige handelskamer van de Rechtbank Noord-Nederland verwees donderdag deze eis naar de prullenbak.
Cas König, directeur van Groningen Seaports, laat via een e-mail weten het vonnis te bestuderen en een hoger beroep te overwegen. Ook merkt hij op dat het havenschap op één punt wel in het gelijk is gesteld. Dit betreft de vordering van een achterstallige huur plus rente voor een bedrag van 28.000 euro voor een strook grond op het terrein, waarvoor een aparte huurovereenkomst met North Refinery was gesloten.
Op zijn beurt wijst Meijer erop dat dat het havenschap ook op dit punt er weinig mee opschiet: 'Dat is een vordering die bij de boedel komt. En daar zit al voor meer dan een miljoen aan vorderingen in.'
North Refinery verwerkte afvalolie van petrochemische bedrijven in Nederland. Het programma Zembla onthulde in 2009 dat het bedrijf zich daarbij niet hield aan de milieuregels.
De update betreft de reactie van directeur Cas König van Groningen Seaports.