Ondernemers Winschoten voelen zich opnieuw belazerd door wethouder

Chris de Raaf en Peter Schulingkamp
Chris de Raaf en Peter Schulingkamp © Marco Grimmon/RTV Noord
Volgens wethouder Erich Wünker is alles weer koek en ei, maar voor de ondernemers in Winschoten is de grens bereikt. Zij voelen zich naar eigen zeggen voor de tweede keer binnen een week in de maling genomen.
‘Eerst vertelt hij dat wij volledig op één lijn zitten en nu worden ons opnieuw woorden in de mond gelegd’, zegt Chris de Raaf van ondernemersvereniging City Club Winschoten.

‘Niks aan de hand’

Afgelopen zaterdag doen ondernemers uit Winschoten hun verhaal bij RTV Noord. Aanleiding is een visie op de toekomst van het koopcentrum van Winschoten. Zij zijn naar eigen zeggen helemaal niet gehoord, terwijl er vergaande voorstellen in de visie worden genoemd.
Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over het ombouwen van winkels tot woningen en de winkelroute zou veranderen met als gevolg minder klandizie aan de einden van de winkelstraat. Ondernemers zijn het oneens met die uitgangspunten en kwaad op de gemeente. Er volgt een gesprek tussen de ondernemers en de wethouder.
Daarmee lijkt er licht te zijn aan het einde van de tunnel. Tijdens het gesprek wordt het idee geopperd om een ‘gezamenlijke verklaring’ te schrijven. Oldambt gaat die schrijven, de ondernemers krijgen die vervolgens toegestuurd. Daarmee moet het voor de buitenwereld lijken alsof alles weer koek en ei is. Maar dat plan mislukt. Die gezamenlijke verklaring is er niet en zal er ook niet komen.

Pijnpunt ‘aanlooproute’

De ondernemers voelen zich voor de tweede keer in één week belazerd. De eerste keer was maandagavond toen de wethouder opperde dat ‘de ondernemers de visie volledig onderstrepen’. Dat zou uit een gesprek gekomen zijn met onder andere Chris de Raaf.
Volgens hem zat de wethouder te liegen: ‘Erich vertelt een ander verhaal dan de waarheid’. Wünker zelf wilde niet reageren. Ondertussen was het kwaad al geschied. Sommige leden voelden zich ‘keihard genaaid’ door De Raaf en zegden hun lidmaatschap op.
En nu is het opnieuw raak. Aanleiding is de door de gemeente geschreven tekst voor de gezamenlijke verklaring.

Verkeerde keelgat

De ondernemersvereniging vindt de nieuwe winkelroute die Oldambt voor ogen heeft onacceptabel. Dat plan moet hoe dan ook direct van tafel, daar is voor hen geen discussie over mogelijk. Dat hebben zij aangegeven in het gesprek met de gemeente. De gemeente zou dat verwoorden in de gezamenlijke verklaring.
Oldambt schrijft in die gezamenlijke verklaring dat het plan voor de nieuwe winkelroute ‘vooralsnog, op dit moment, niet in gang wordt gezet’. De optie wordt dus opengelaten. Daarbij staat ook dat dat zo ‘is afgesproken met de ondernemers’. De ondernemers wordt gevraagd die tekst te ondertekenen.

Grens bereikt

De Raaf is duidelijk: ‘Nu worden ons alweer woorden in de mond gelegd. De gemeente lijkt er alles aan te doen om dit plan er doorheen te drukken. Wij gaan niet op een later moment alsnog over die nieuwe route praten. Dat plan moet direct de prullenbak in!’ Voor de ondernemersvereniging is de maat vol.
Ook Peter Schulingkamp, jarenlang voorzitter van ondernemersvereniging Handel & Nijverheid, is niet te spreken over de gang van zaken. ‘Er spelen blijkbaar allemaal belangen voor de gemeente, maar wij hebben maar één belang: een mooie toekomst voor Winschoten. Daarvoor is het essentieel dat hier samen over na wordt nagedacht. De visie moet dan ook volledig van tafel. Begin opnieuw, maar betrek dan de ondernemers erbij.'
Komende dinsdag moeten raadsleden hun oordeel vellen over de voorliggende visie. Zij kunnen de plannen goedkeuren of afschieten.