85 miljoen extra voor versterking van 1588 huizen in Midden-Groningen

Een deels gesloopte woning in Overschild
Een deels gesloopte woning in Overschild © Gus Drake
Er komt 85 miljoen euro extra beschikbaar om de meerkosten te dekken van de versterkingsoperatie van 1588 huizen in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Eemsdelta. Dat heeft minister Ollongren toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer.
Oorspronkelijk was er een bedrag van 420 miljoen euro beschikbaar voor de versterking van de huizen die vallen onder de 'batch 1588', maar mede door de stijgende bouwkosten blijkt dat bedrag niet toereikend. Huiseigenaren moesten zelf geld bijpassen voor de herbouw van hun woning of klusten mee om de kosten te drukken.
Het extra geld wordt gedekt door 37 miljoen van het ministerie van BZK, 22 miljoen van de NCG en 21 miljoen uit het gebiedsfonds. De laatste 5 miljoen komt van de resterende risicoreservering binnen batch 1588. 'Op deze wijze kan de uitvoering van batch 1588 ongehinderd doorgaan', schrijft minister Ollongren.

Regels voor Overschild

Minister Ollongren heeft met de gemeente Midden-Groningen ook afspraken gemaakt over het dorp Overschild. Door de regels die gelden voor deze woningen en de stijgende bouwkosten konden sommige huiseigenaren alleen een kleiner huis terugbouwen dan hun oorspronkelijke woning.
'De afspraken houden in dat de gemeente Midden-Groningen individueel maatwerk biedt als de eigenaar bij sloop/nieuwbouw met de prijslijstsystematiek van batch 1588 niet ten minste een vergelijkbare gebruiksoppervlakte en vergelijkbare gebruiksmogelijkheden kan realiseren in de nieuwbouwwoning ten opzichte van de te slopen woning', schrijft minister Ollongren.
Wat gebeurt er met de mensen die zelf al hebben geïnvesteerd?
Albert Bosscher, raadslid

Stap in goede richting

Raadslid Albert Bosscher van GroenLinks kaartte de problemen eerder aan in de gemeenteraad van Midden-Groningen. Bosscher denkt dat dit een stap in de goede richting is. 'Daar zitten natuurlijk nog wel wat kanttekeningen aan. Want hoe snel komt dit geld bij de mensen terecht waar het om gaat? En wat gebeurt er met de mensen die al wel zelf hebben geïnvesteerd? Kunnen die hier ook nog van meeprofiteren? Anders krijg je weer een tweedeling', stelt Bosscher.