WarmteStad kan straks zomerse warmte opslaan voor de winter

De aanleg van het warmtenet in Paddepoel, in 2019
De aanleg van het warmtenet in Paddepoel, in 2019 © ANP
Het energiebedrijf van de gemeente Groningen krijgt een subsidie van vier miljoen voor de aanleg van een ondergrondse warmteopslag. Daardoor kan er een streep door het gebruik van biomassa.
Dankzij de nieuwe warmteopslag kunnen er 1500 extra woningen in het noordwesten van de stad worden verwarmd. De opslag wordt gebouwd aan de Professor Uilkensweg, nabij Zernike.

1500 extra woningen verwarmd

De aanleg van de nieuwe opslag kost in totaal tien miljoen euro. De gemeente Groningen en de provincie pompen elk twee miljoen euro in het project. De overige zes miljoen wordt opgehoest door het nutsbedrijf. De vier miljoen euro van de provincie en de gemeente komt uit de kas van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Die organisatie geeft geld aan plannen die onze provincie vooruit moeten brengen. Het NPG komt voort uit de gaswinningsproblematiek.
Tienduizend huishoudens duurzaam verwarmd
WarmteStad haalt warmte uit de zon en uit restwarmte van datacenters. Met die warmte worden tienduizend huishoudens, instellingen en bedrijven in de stad op een duurzame manier verwarmd en niet meer met aardgas. Het leidingnetwerk dat heet water naar de woningen, bedrijven en instellingen transporteert is inmiddels vier kilometer lang. In totaal wordt dat 17 kilometer. In het noordwesten van de stad liggen de leidingen al. Dat netwerk wordt nog uitgebreid naar Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen en Kostverloren.

Opslag op diepte van 175 meter

De ondergrondse opslag zorgt ervoor dat warmte opgeslagen wordt en niet verloren gaat. Het gaat in dit geval om warmte van de zon en om restwarmte van datacenters. De zonnewarmte zal afkomstig zijn van een zonnepark op het voormalig slibdepot van Dorkwerd. Die warmte wordt veelal in de zomer gewonnen, maar is vooral nodig in de winter.
Om die warmte toch te gebruiken komt er dus een opslag op een diepte van 175 meter. In de opslag is ruimte voor 230 duizend kuub warm water. Dat wordt vervolgens in de winter via de leidingen van WarmteStad naar huizen en gebouwen gepompt.

'Warmte optimaal benutten'

Al met al kost de aanleg van de warmteopslag dus zo'n tien miljoen euro. De aanleg start begin volgend jaar. WarmteStad-directeur Dick Takkebos is blij met de nieuwe opslag omdat er zo minder warmte verloren gaat.
'We hebben meerdere bronnen om aan duurzame warmte te komen en daarbij hebben we ook te maken met ongelijktijdigheid. Je hebt dus bronnen die op een bepaald moment veel warmte opleveren, maar op dat moment heb je de warmte niet altijd nodig. Daar ligt voor ons een grote uitdaging en met deze opslag kunnen we warmte opslaan en dus optimaal benutten.'

Streep door biomassa

Groningen wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) is ook blij met de huidige ontwikkeling. Hij laat desgevraagd weten dat het gebruik van geothermie nog niet van de baan is. Via die techniek zou WarmteStad in eerste instantie de duizenden huishoudens in de stad verwarmen. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen was daar minder positief over omdat het gevaar op aardbevingen te groot zou zijn. Toen geothermie niet meer mogelijk was liet WarmteStad weten verder te gaan met restwarmte en biomassa.
Door biosmassa kan inmiddels ook een streep, zegt wethouder Broeksma. 'We hadden biomassa ook als bron voor WarmteStad in gedachte, maar dat hoeft hierdoor niet meer door te gaan.' Waar biomassa dus niet meer nodig is, wordt de deur voor geothermie nog wel altijd op een kier gehouden: 'De deur van geothermie is nooit dichtgeslagen. Als de gaswinning weer teruggaat, komt dat weer in beeld.'