MartiniZorg onder extra toezicht na zorgen over kwaliteit zorgverlening

Een bed in een verzorgingstehuis (foto ter illustratie)
Een bed in een verzorgingstehuis (foto ter illustratie) © ANP
De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt zich zorgen ‘over de kwaliteit van zorg' binnen MartiniZorg. De toezichthouder heeft hierover verschillende meldingen binnengekregen. Wat dit voor signalen zijn, wil de inspectie niet zeggen, maar wel dat het reden is voor extra toezicht.
‘In afstemming met de Wmo-toezichthouder in Groningen geven we het toezicht verder vorm,’ vertelt een woordvoerder.
Het toezicht op Wmo-hulpverlening ligt bij gemeenten. Omdat MartiniZorg meerdere locaties heeft zijn verschillende gemeenten betrokken. Een woordvoerder van de gemeente Groningen geeft desgevraagd aan bekend te zijn met ‘de onrust’ en ‘vinger aan de pols te houden’. De gemeente Oldambt ‘heeft ook signalen gekregen van cliënten, maar nog niet van MartiniZorg zelf’.
MartiniZorg ligt al langer onder een vergrootglas van de Inspectie. Onlangs is een onderzoek afgerond naar ‘het risico van onrechtmatige onttrekking van middelen aan de zorg’. Aanleiding voor dat onderzoek waren de opvallend hoge winsten die de zorginstelling maakte. Die kwamen in 2017 en in 2018 uit boven de tien procent.

Rapportage

De inspectie wilde weten hoe het kan dat de winsten zo hoog zijn en of dat wel deugt. Simpel gezegd stelt de inspectie dat een zorginstelling de boel bestuurlijk en financieel op orde moet hebben. Dit moet voorkomen dat de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan door andere financiële belangen. Bij MartiniZorg is dit niet op orde, blijkt uit het rapport van 7 juni 2021.
MartiniZorg maakt deel uit van De Zorgzaak, een BV die voor tweederde eigenaar is van MartiniZorg. Onder De Zorgzaak hangen ook andere bedrijven die weer diensten leveren aan MartiniZorg. De Inspectie stelt dat deze bedrijven tegengestelde belangen kunnen hebben. Een Raad van Commissarissen moet hierop controleren, maar MartiniZorg heeft geen eigen raad meer. Alleen het moederconcern De ZorgZaak heeft nog zo’n raad van commissarissen en dat is volgens de inspectie niet goed; het risico op ‘het weglekken van zorggeld’ is daardoor niet weg.

Hoezo maakte MartiniZorg zoveel winst?

Dat de winst van MartiniZorg zo hoog was, komt door de nauwe relatie met andere bv’s onder De ZorgZaak. Zo berekende ZorgZaak Facilities niet alle gemaakte kosten door aan MartiniZorg voor geleverde diensten zoals ICT en vervoer. Van die hoge winsten keerde MartiniZorg in 2017 en 2018 een deel uit aan de aandeelhouders. In 2017 was dit een ton; een jaar later 450.000 euro.
Volgens de inspectie is er geen sprake van een overtreding van de regels, maar is de bedrijfsvoering niet ordelijk en controleerbaar genoeg. Dat moet echt beter.
‘Op het onderdeel bestuurlijke structuur en de bedrijfsvoering verwacht de inspectie dat MartiniZorg elke vorm (of schijn) van belangenverstrengeling voorkomt. De raad van commissarissen ziet erop toe dat geld dat bedoeld is voor de zorg ook aan de zorg wordt besteed en dat de inrichting van de organisatie hier dienstbaar aan is.’
De directie van MartiniZorg was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.
Wat doet MartiniZorg?
MartiniZorg levert begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig/begeleid te kunnen (blijven) wonen. Dit bestaat uit zowel ambulante zorg en begeleiding als zorg en begeleiding op locaties voor begeleid wonen. De organisatie heeft vestigingen in de stad Groningen en daarbuiten.