Deze boer doet niet mee aan de protesten

Veehouder Arjen Boer
Veehouder Arjen Boer © RTV Noord
Boeren uit het hele land trekken vandaag naar verschillende steden om daar te protesteren tegen het stikstofbeleid van de regering. Maar lang niet iedere boer heeft de behoefte zich aan te sluiten bij het protest. Zoals Arjen Boer uit Enumatil.
Toen een jaar geleden boeren op hun trekkers naar Den Haag reden om daar te protesteren, was Arjen Boer daar niet bij. Vandaag rijden boeren uit Noord-Nederland in optocht naar Assen om daar nogmaals hun ongenoegen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. En opnieuw is de boer uit Enumatil afwezig.
Boer heeft een bedrijf, dat op biologische leest is geschoeid. Hij is verklaard GroenLinks-stemmer, maar 'vrij en aan niemand gebonden'. Een jaar geleden was hij een van de drie boeren die voor de camera van RTV Noord vertelden waarom zij niet meededen aan het protest destijds.

Gevoelig

Dat leverde hem veel positieve reacties op vanuit de burgerij. 'Maar van de kant van de collega-boeren bleef het stil. Tja, het ligt nogal gevoelig.' Boer denkt er nog net zo over als een jaar geleden: om te overleven, moet de agrarische sector veranderen. 'Maar deze keer wil ik beslist niet op tv.' Niet zo vreemd, gezien het ongenode bezoek van een groepje boeren onlangs aan zijn collega Alex Datema in Niekerk.
De overheid maakt er weer een zooitje van
Arjen Boer, veehouder

Rapport PBL valt verkeert

De aanleiding voor de nieuwe boerenprotesten is het recente rapport 'Naar een uitweg uit de stikstofcrisis' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Boer snapt wel dat dit bij een deel van zijn collega's volkomen verkeerd is gevallen. 'Dat rapport is volledig losgezongen van de werkelijkheid. Iedereen denkt nu dat uit drie of vier provincies de boeren moeten verdwijnen. maar dat ligt veel genuanceerder. De overheid maakt er zelf weer een zooitje van in plaats van duidelijke keuzes te maken.'
Buiten de Gelderse vallei speelt het stikstofprobleem veel minder
Arjen Boer, veehouder

Heikel punt: de Veluwe

Het heikele punt is de bescherming van de Veluwe, een natuurgebied met voedselarme gronden, legt Boer uit: 'Dat gebied heeft vooral te lijden onder de stikstofuitstoot van de intensieve veehouderij in de Gelderse vallei. Daar moet je dus wat aan doen door het aantal boerenbedrijven te verminderen. Maar elders speelt dit probleem veel minder'.
Zoals in Groningen. 'Boeren die een bedrijf hebben naast een beschermd natuurgebied hebben het lastig', zegt Boer. 'Maar in Groningen speelt dat nauwelijks.' Als voorbeeld noemt hij De Onlanden, het natuurgebied tussen de stad Groningen en Peize. 'Dat is natuur op veengrond en daarom heeft het veel minder te lijden onder stikstofuitstoot.'
Weet je wie je niet hoort? De grote boeren met meer dan 500 koeien
Arjen Boer, veehouder

Economisch moeilijk

Waarom is er dan een groep boeren uit Groningen die wel meedoet aan het protest van vandaag, behalve dan eventueel uit solidariteit met collega's elders in het land? Boer denkt er het zijne van: 'Er zijn boeren die het economisch moeilijk hebben. Dat kan door externe omstandigheden komen, maar ook aan henzelf liggen. En als ze dan horen van die stikstofplannen, dan zorgt dat voor bezorgdheid. Ook onder jonge boeren, die een onzekere toekomst voor zich zien. Maar weet je wie je niet hoort? Dat zijn de grote boeren met vijfhonderd of meer koeien. Die breiden verder uit door vergunningen aan te vragen en fosfaatrechten op te kopen. Zij hebben niks te klagen.'
Maar of ze wel of geen goed lopend bedrijf hebben, veel boeren moeten sowieso weinig hebben van de protesten onder aanvoering van Farmers Defence Force, stelt Boer. 'Wat laatst Alex Datema is overkomen, gaat veel boeren veel te ver.'

Uitkoopregeling

Eén van de hoofdpunten die spelen bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, is een uitkoopregeling voor boerenbedrijven om daarmee de stikstofcrisis deels te bezweren. Het CDA neigt daar nu ook naar, al houdt de traditioneel boer-georiënteerde politieke partij vol dat dwang uit den boze is.
Boer begrijpt dat wel: 'Drang en dwang bij boeren is wel 'een dingetje'. Maar er zal wat moeten gebeuren. De grond is van ons, de boeren, maar het landschap is van ons allemaal.'